برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تبيين نقش ساختار سازماني، فناوري و جو سازماني بر پيشگيري از جرائم در کوپها (مطالعه موردي: کوپهاي شهرستان کرج)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

مساله و هدف: آثار مختلف ابعاد ساختاري، فناوري و جو سازماني بر ميزان و شيوه کارکرد سازمان ها اجتناب ناپذير است و پيشگيري از جرائم در کلانتري و پاسگاه هاي انتظامي به عنوان يکي از اقدامات پليس، تحت تاثير عوامل يادشده مي باشد. اين تحقيق درصدد است که تاثير ساختار سازماني، فناوري و جو سازماني بر پيشگيري از جرائم در کوپ هاي شهر کرج را تبيين نمايد.
روش شناسي: پژوهش حاضر از نوع کاربردي واز نظر روش؛ توصيفي، تحليلي و همبستگي است. در اين راستا پرسشنامه استاندارد بومي سازي شده و محقق ساخته در دو وضعيت موجود و مطلوب تهيه و اعتبار و روايي آن با نظر اساتيد و خبرگان از طريق اعتبار محتوا واعتبار عاملي تعيين و پايايي آن نيز از طريق ضريب آلفاي کرونباخ 83 درصد تهيه و در جامعه آماري تحقيق (1200 نفر از کارکنان کلانتري و پاسگاه ها) از طريق روش نمونه گيري طبقه اي به صورت تصادفي، 300 نفر انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند
.
يافته ها: نتايج حاصله بيانگر آن است که ابعاد چهارگانه ساختارسازماني و همچنين ابعاد وشاخص هاي متغيرهاي تعديل کننده جو سازماني و فناوري داراي شکاف معني دار، در وضعيت موجود و مطلوب مي باشند و ازطرفي نتيجه آزمون بيانگر وجود رابطه علي ميان ساختار سازماني و پيشگيري از جرائم بوده و در حدود 57 درصد از تغييرات پيشگيري از جرائم در کوپ ها را مي توان به تاثير ساختار سازماني، حدود 37 درصد به تاثير متغير تعديل کننده جو سازماني و حدود 30 درصد به تاثير متغير تعديل کننده فناوري تبيين کرد. لذا ميتوان بيان کرد که بهبود ساختار سازماني همراه با بهبود متغيرهاي تعديل کننده فناوري و جو سازماني در جامعه مورد نظر در سطح اطمينان 95 درصد موجب افزايش پيشگيري از جرائم در کوپ هاي شهر کرج مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاملی، م.، و درویشی، ص. (1391). تبیین نقش ساختار سازمانی, فناوری و جو سازمانی بر پیشگیری از جرائم در کوپها (مطالعه موردی: کوپهای شهرستان کرج). انتظام اجتماعی, 4(4), -. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246441Vancouver : کپی

کاملی محمدجواد، درویشی صیاد. تبیین نقش ساختار سازمانی, فناوری و جو سازمانی بر پیشگیری از جرائم در کوپها (مطالعه موردی: کوپهای شهرستان کرج). انتظام اجتماعی. 1391 [cited 2021July29];4(4):-. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246441IEEE : کپی

کاملی، م.، درویشی، ص.، 1391. تبیین نقش ساختار سازمانی, فناوری و جو سازمانی بر پیشگیری از جرائم در کوپها (مطالعه موردی: کوپهای شهرستان کرج). انتظام اجتماعی, [online] 4(4), pp.-. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246441. 

 
بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی