برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 57 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين روايي و پايايي ابزار ارزيابي کاربردپذيري يک نرم افزار تحت وب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: شاخص کاربردپذيري، عملکرد يک محصول را در زمينه رضايت کاربر و افزايش بهره وري مورد ارزيابي قرار مي دهد. اصول کاربردپذيري عبارتند از؛ اثربخشي، کارآيي، ايمني، امکانات، آموزش پذيري، يادآوردپذيري. هدف اصلي اين مطالعه طراحي ابزاري جهت برآورد ميزان کاربردپذيري نرم افزارهاي تحت وب در زمينه اتوماسيون فرايندهاي پژوهشي تعيين شده است.
مواد و روش کار: پس از استخراج پرسشنامه اوليه از منابع استاندارد ارزيابي کاربردپذيري، جهت بررسي شاخص هاي روايي، سازگاري دروني و تکرارپذيري، به ترتيب از تکنيک هاي تعيين روايي محتوايي، ضريب آلفاي کرونباخ و روش بازآزمايي استفاده شده است. اهم مراحل انجام کار عبارتند از: تعيين دامنه و ابعاد محتوايي پرسش ها، تهيه پيش نويس پرسشنامه، تعيين اعضاي پانل تخصصي، روش انجام، نحوه ثبت و تحليل داده هاي پرسشنامه، تعيين معيارهاي پذيرش پرسش ها، تعيين شاخص روايي محتوايي، پايايي پرسشنامه، تکرارپذيري پرسشنامه
.
يافته ها: ابزار نهايي بصورت پرسشنامه اي 50 سوالي طراحي شد. همچنين شاخص روايي محتوايي
CVI در نهايت براي پرسشنامه مقدار 0.763 بدست آمد. نتايج آناليز پاسخ هاي پرسشنامه نهايي نشان داد که پايين ترين ضريب پايايي مربوط به بخش مديريت خطاها با مقدار آلفاي کرونباخ برابر 0.742 مي باشد. در نهايت نيز ميزان شاخص تکرارپذيري پرسشنامه نهايي، با استفاده از روش بازآزمايي، مقدار (P<0.001) 0.993 بدست آمد.
نتيجه گيري: پس از طراحي پرسشنامه نهايي با شرايط احراز روايي، پايايي و تکرارپذيري مناسب، مي توان با اطمينان بالا گفت که اين ابزار در صورت اعمال بر روي نرم افزارهاي مربوطه، نتايج مناسبي را در جهت ارتقاي کيفيت و کارايي نرم افزار و محيط کاربري آن، به دنبال خواهد داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 238 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی