برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 24 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل پيش بيني کننده گردن درد در دندان پزشکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: شيوع بالاي گردن درد در بين دندان پزشکان به يک معضل مهم سلامت در شاغلين دندانپزشکي تبديل شده است که پيامدهايي نظير کاهش کارايي نيروي انساني، فرسودگي شغلي و بازنشستگي پيش از موعد را در پي دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي ميزان ارتباط بين ريسک فاکتورهاي فردي، شغلي و اختلال راستايي وضعيت سرجلوآمده با گردن درد دندان پزشکان و نيز تعيين اولويت فاکتورهاي مورد بررسي در ايجاد گردن درد است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي 70 نفر از دندان پزشکان شاغل در دو مرکز دندانپزشکي شهر تهران با استفاده از تست کلينيکي ارزيابي وضعيت سرجلوآمده مورد بررسي قرار گرفتند. ويژگي هاي فردي و شغلي با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري گرديد و شدت درد در نواحي مختلف بدن با استفاده از مقياس ديداري درد
(VAS) تعيين شد. از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن و رگرسيون خطي چندگانه براي بررسي ارتباط و ميزان تاثير متغيرهاي مورد بررسي بر ايجاد گردن درد استفاده شد.
يافته ها: بر اساس نتايج بيشترين درد در ناحيه گردن (
%66.6) بوده است. همچنين 40 نفر (%57.1) از دندان پزشکان شرکت کننده در اين مطالعه دچار وضعيت سر جلو آمده بودند. بر اساس نتايج رگرسيون خطي چندگانه، اختلال وضعيت سرجلوآمده با ضريب استاندارد (b=0.64) موثرترين فاکتور در پيش بيني بروز گردن درد بود.
نتيجه گيري: اختلال راستايي سرجلوآمده نسبت به ساير عوامل فردي و شغلي، تاثير بيشتري در ايجاد گردن درد دارد. از آنجا که در اين مطالعه ريسک فاکتورهاي غير شغلي موثر در ايجاد اختلال راستايي سرجلوآمده حذف شده بودند، بنابراين مي توان نتيجه گرفت که در مشاغل نشسته ايستا مانند دندانپزشکي، پوسچر نامناسب گردن مهم ترين ريسک فاکتور براي ايجاد گردن درد مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خیاطی، ف.، و نصراصفهانی، م.، و فیروزه، م.، و کاووسی، ا.، و صارمی، م. (1393). بررسی عوامل پیش بینی کننده گردن درد در دندان پزشکان. ارگونومی, 2(3), 24-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246395Vancouver : کپی

خیاطی فاطمه، نصراصفهانی محمود، فیروزه مرجان، کاووسی امیر، صارمی مهناز. بررسی عوامل پیش بینی کننده گردن درد در دندان پزشکان. ارگونومی. 1393 [cited 2021April12];2(3):24-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246395IEEE : کپی

خیاطی، ف.، نصراصفهانی، م.، فیروزه، م.، کاووسی، ا.، صارمی، م.، 1393. بررسی عوامل پیش بینی کننده گردن درد در دندان پزشکان. ارگونومی, [online] 2(3), pp.24-32. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246395>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی