برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 14 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط آزار صدا با سلامت عمومي کارکنان بيمارستان هاي شهر شيراز در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، شیراز
 
چکیده: 

مقدمه: بيمارستان به عنوان محيط ارائه خدمات درماني، تحت تاثير منابع آلودگي صدا قرار دارد که مي تواند از جنبه بهداشتي و آسايشي بر بيماران و کارکنان تاثير منفي داشته باشد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان ارتباط آزار صدا با سلامت عمومي کارکنان بيمارستان هاي دانشگاهي و غير دانشگاهي شيراز انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت توصيفي- تحليلي و در چهار بيمارستان دانشگاهي و غير دانشگاهي شيراز با حجم نمونه 300 نفر از کارکنان بيمارستان ها با استفاده از فرمول و با توجه به مطالعات پيشين انجام شد. ابزار پژوهش در اين مطالعه پرسشنامه هاي سلامت عمومي (
GHQآزار صدا (NAS) و دستگاه صداسنج مدل CEL-440 بود.
يافته ها: در اين مطالعه ارتباط نمره کلي سلامت عمومي کارکنان و تراز فشار صوت در بيمارستان هاي دانشگاهي ارتباطي معکوس و ضعيف (
r=-0.103) و در بيمارستان هاي غيردانشگاهي يک ارتباط مستقيم و مثبت (r=0.274) بود که از نظر آماري معنادار نبود (P³0.05). ارتباط بين نشانه هاي جسماني، اضطراب و بي خوابي، اختلال در کارکرد اجتماعي و افسردگي با فشار صوت يک ارتباط معکوس و ضعيف (r=-0.195)(p³0.05) بود. همچنين ارتباط بين سلامت عمومي با آزار صدا يک ارتباط مستقيم و مثبت (r=0.266) و معنادار (p£0.05) به دست آمد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه در بيمارستان هاي دانشگاهي صدا بيشتر از حدود تماس مجاز مي باشد و سلامت عمومي شاغلين و بيماران را تحت تاثير مي گذارد و نياز به انجام اقدامات کنترلي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی