برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 50 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه خستگي شغلي سوئدي (SOFI-20) در نيروي کار ايراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: خستگي درک شده مرتبط با کار، مساله مهمي است، زيرا مي تواند بر کارايي کارگران اثر سو داشته باشد. همچنين، خستگي کارگران يکي از عوامل اصلي رخداد حوادث در محيط هاي کار شناخته شده است. با توجه به پيامدهاي خستگي درک شده مرتبط با کار، ارزيابي خستگي در محيط هاي کار، زيربنايي ترين اقدام جهت مديريت ريسک خستگي مي باشد. از اين رو، اين مطالعه با هدف سنجش پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه خستگي شغلي سوئدي (SOFI-20) در کارکنان ايراني انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، 501 نفر از کارکنان دو شرکت پتروشيمي به روش نمونه گيري آسان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. از نسخه فارسي پرسشنامه
SOFI-20 براي جمع آوري داده ها استفاده شد. اين پرسشنامه طي فرآيند ترجمه و باز ترجمه تهيه گرديد. سنجش پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه فوق، با استفاده از تحليل عاملي تاييدي و ضريب آلفاي کرونباخ انجام شد.
يافته ها: براي دستيابي به برازش بهتر، با همبسته در نظر گرفتن برخي از آيتم هاي ويرايش فارسي پرسشنامه
SOFI-20، تحليل عاملي تاييدي مجددا انجام شد. نتايج تحليل عاملي تاييدي نشان داد که نسخه فارسي پرسشنامه از برازش مطلوبي برخوردار است. مقدار ضريب آلفاي کرونباخ کلي پرسشنامه SOFI-20، 0.95 محاسبه شد. همچنين ضريب آلفاي کرونباخ ابعاد مختلف پرسشنامه SOFI-20، در گستره 0.69 تا 0.887 به دست آمد.
نتيجه گيري: پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه
SOFI-20 جهت ارزيابي ابعاد خستگي مرتبط با کار در جمعيت ايراني، قابل قبول مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جوادپور، ف.، و کشاورزی، س.، و چوبینه، ع.، و آقابیگی، م. (1394). پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (SOFI-20) در نیروی کار ایرانی. ارگونومی, 3(1), 50-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246381Vancouver : کپی

جوادپور فوزیه، کشاورزی ساره، چوبینه علیرضا، آقابیگی ماندانا. پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (SOFI-20) در نیروی کار ایرانی. ارگونومی. 1394 [cited 2021July29];3(1):50-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246381IEEE : کپی

جوادپور، ف.، کشاورزی، س.، چوبینه، ع.، آقابیگی، م.، 1394. پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (SOFI-20) در نیروی کار ایرانی. ارگونومی, [online] 3(1), pp.50-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246381. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی