برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 67 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

شيوع و ريسک فاکتورهاي فرسوگي شغلي در پرستاران يکي از بيمارستان هاي شهر کرمانشاه (1392)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: فرسودگي شغلي پرستاران مي تواند منجر به افزايش غيبت، کاهش انرژي و افت کيفيت ارائه خدمات توسط آن ها گردد. هدف از مطالعه حاضر تعيين ميزان شيوع فرسوگي شغلي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران يکي از بيمارستان هاي شهر کرمانشاه در سال 1392 بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي و مقطعي 189 پرستار شاغل به روش تصادفي انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه دموگرافيک و
(MBI) Maslach Burnout Inventory جمع آوري گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري همبستگي پيرسون، تي مستقل و آناليز واريانس در سطح معناداري کمتر يا مساوي 0.05 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين نمره فرسودگي شغلي
61.89 بود. %39.2 پرستاران خستگي هيجاني زياد، %37.6 مسخ شخصيت زياد و %73.5 کفايت شخصي کم را گزارش کردند. بين خستگي هيجاني با وضعيت استخدامي(P=0.015)  و سطح تحصيلات (P=0.041)، بين مسخ شخصيت با وضعيت استخدامي (P=0.022) و شيفت کاري(P=0.023)  و همچنين بين احساس کفايت شخصي با سن (P=0.010)، سابقه کار (P=0.002) و شيفت کاري(P=0.045)  ارتباط معنادار مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: ميزان فرسودگي شغلي در پرستاران در حد متوسط رو به بالا قرار داشت. از دلايل آن مي توان به بار کاري بالا، محيط کاري ناامن و خسته کننده و استرس زياد اشاره نمود. با مديريت صحيح منابع انساني از قبيل تعيين وظايف و خط مشي ها متناسب با توان پرستاران، رويکردهاي جديد جهت تشويق و ايجاد انگيزه و برگزاري کارگاه کنترل استرس، مي توان تعهد، احساس مثبت نسبت به کار و احساس کفايت شخصي را در افراد تقويت کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی