برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 29 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير شش هفته تمرين هوازي ايروبيک استپ بر استقامت قلبي عروقي، ترکيب بدني، انعطاف پذيري، توان بي هوازي و کيفيت زندگي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام اين مطالعه تاثير 6 هفته تمرين هوازي ايروبيک استپ بر آمادگي قلبي عروقي، ترکيب بدني، انعطاف پذيري، توان بي هوازي پا و کيفيت زندگي دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي 91-1390 بود.
مواد و روش ها: روش تحقيق از نوع نيمه تجربي بود و تعداد 31 نفر از دانشجويان دختر 24 تا 30 سال دانشگاه اصفهان به صورت تصادفي در دو گروه کنترل و تجربي قرار گرفتند. گروه آزمودني شامل 16 دانشجوي دختر (ميانگين سن 2±27، وزن
58.34±6.27 قد 1.61±4) و گروه کنترل شامل 15 دانشجوي دختر (با ميانگين سن 1±25، وزن 54.7±7.32، قد 1.61±6) بودند. اندازه گيرهاي پيش آزمون و پس آزمون شامل استقامت قلبي عروقي، انعطاف پذيري، توان بي هوازي پا، درصد چربي بدن و کيفيت زندگي از طريق پرسشنامه(WHOQOL)  بود. از آزمون آناليز کوواريانس براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: بر اساس يافته هاي تحقيق افزايش معني داري در استقامت قلبي عروقي
(p=0.001)  و کاهش معني داري در ترکيب بدني(p=0.046)  مشاهده شد ولي توان بي هوازي پا(p=0.180)  و انعطاف پذيري(p= 0.109)  افزايش معني داري را نشان نداد. در نمره کل شاخص هاي کيفيت زندگي(p=0.00)  افزايش معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: نتيجه پژوهش حاضر نشان داد که شش هفته تمرين هوازي ايروبيک استپ موجب بهبود کيفيت زندگي و ترکيب بدني و استقامت قلبي عروقي مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتحی، ک.، و قربانی، ف.، و حیدری مقدم، ر.، و مجتهدی، ح. (1393). تاثیر شش هفته تمرین هوازی ایروبیک استپ بر استقامت قلبی عروقی, ترکیب بدنی, انعطاف پذیری, توان بی هوازی و کیفیت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان. ارگونومی, 2(2), 29-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246352Vancouver : کپی

فتحی کاملیا، قربانی فاطمه، حیدری مقدم رشید، مجتهدی حسین. تاثیر شش هفته تمرین هوازی ایروبیک استپ بر استقامت قلبی عروقی, ترکیب بدنی, انعطاف پذیری, توان بی هوازی و کیفیت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان. ارگونومی. 1393 [cited 2021May13];2(2):29-37. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246352IEEE : کپی

فتحی، ک.، قربانی، ف.، حیدری مقدم، ر.، مجتهدی، ح.، 1393. تاثیر شش هفته تمرین هوازی ایروبیک استپ بر استقامت قلبی عروقی, ترکیب بدنی, انعطاف پذیری, توان بی هوازی و کیفیت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان. ارگونومی, [online] 2(2), pp.29-37. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246352. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 239 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی