برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 133 تا صفحه 145 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي باورهاي بهداشتي در زمينه انجام آزمون پاپ اسمير براساس سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي (HBM) در زنان مراجعه کننده به درمانگاه هاي مراکز بهداشت شهر بندرعباس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* چهارراه طهماسب آباد، مرکز تحقیقات علوم اعصاب
 
چکیده: 

مقدمه: پاپ اسمير تست غربالگري موثري براي تشخيص سرطان دهانه رحم است. اين مطالعه جهت بررسي باورهاي بهداشتي زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت بندرعباس براي انجام آزمون پاپ اسمير براساس مدل اعتقاد بهداشتي انجام گرفت.
روش ها: اين مطالعه مقطعي در 363 نفر از زنان 49-15 ساله، مراجعه کننده به مراکز بهداشتي بندرعباس انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه شامل ويژگي هاي فردي و سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي بود، که پس از تاييد روايي محتوا و پايايي با ضريب آلفاي کرونباخ 0.9، به روش مصاحبه تکميل شد. جهت تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 17 و آزمون هايANOVA ،t و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
نتايج: ميانگين نمرات اجزاء مدل در سطح مطلوبي نبود. ميانگين نمره حساسيت درک شده 11.69±3.85 از 25 و ميانگين نمره موانع درک شده 17.32±4.81 از 35 و نسبت به ساير اجزاء در سطح پايين تري بود. با افزايش سن و تحصيلات ميانگين نمرات، بعضي اجزاء مدل اعتقاد بهداشتي به طور معني داري بالاتر بود. بين امتياز موانع و منافع درک شده و انجام پاپ اسمير رابطه معني داري وجود داشت.
بحث و نتيجه گيري: برنامه ريزي به منظور ارتقاء باورها و رفتارهاي زنان در زمينه انجام پاپ اسمير براساس مدل اعتقاد بهداشتي پيشنهاد مي شود. بديهي است، آموزش به همراه پيگيري جهت انجام تست هاي غربالگري از جمله پاپ اسمير توسط مراکز بهداشتي مي تواند نقش بسيار ارزنده اي در تشخيص و درمان به موقع سرطان هاي زنان به ويژه دهانه رحم داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی