برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 102 تا صفحه 113 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين سبک مديريتي با مهارت هاي تغيير و نوآوري مديران بيمارستان هاي آموزشي شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، طبقه چهارم، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
 
چکیده: 

مقدمه: با توجه به وجود طرح هاي جديد در نظام سلامت از جمله «طرح تحول» و متغير بودن مسائل موجود در بيمارستان ها، مهارت هاي تغيير و نوآوري مديران، از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين سبک مديريتي مديران بيمارستان هاي آموزشي شيراز و مهارت هاي تغيير و نوآوري آن ها در سال 1388 انجام گرديده است.
روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي-تحليلي و به شيوه مقطعي است که در سال 1388 انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه 9 مدير بيمارستان و 135 نفر از کارکنان ستادي بيمارستان هاي آموزشي شيراز بوده اند. مديران به شيوه سرشماري و کارکنان به شيوه طبقه اي- تصادفي برگزيده شدند. گردآوري داده ها از طريق پرسشنامه تعيين سبک رهبري رنسيس ليکرت (Rensis Likert) و پرسشنامه تعيين ميزان مهارت هاي تغيير و نوآوري بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارSPSS نسخه 16 و آزمون هاي آماري توصيفي (فراواني، درصد فراواني، ميانگين) و تحليلي t-test و ANOVA استفاده شد.
نتا يج: اکثر مديران، سبک مديريت مشاوره اي داشتند. اکثريت کارکنان ستادي، جوان و در سنين 40-20 سالگي قرار داشتند و به صورت قراردادي استخدام بودند. بين مهارت هاي تغيير و نوآوري مديران و سبک مديريتي آنان ارتباط معني داري (P<0.001) مشاهده شد.
بحث و نتيجه گيري: به نظر مي رسد به منظور پياده کردن طرح هاي تغيير و نوآوري در بيمارستان ها، سبک مديريتي مشارکتي بسيار کارساز است. چرا که با مشارکت صادقانه اهداف سازماني قابل وصول تر خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی