برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 107 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مديريت نگهداشت تجهيزات پزشکي در بيمارستان هاي ناجا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از گلوگاه هاي عمده هزينه بري نظام سلامت؛ تجهيزات پزشکي بوده و بيش از 30% هزينه هاي هر تخت بيمارستان در سال سهم تجهيزات است. با توجه به اهميت موضوع، هدف اين مقاله بررسي وضعيت مديريت نگهداشت تجهيزات پزشکي براي تصميم گيري و سياست گذاري مسوولين است.
مواد و روش ها: پژوهش از نوع مشاهده اي- مقطعي است. محيط پژوهش بيمارستان هاي ناجا، با تعداد نمونه 190 نفر که به روش سرشماري انجام شد. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه خودساخته، مصاحبه، مشاهده اسناد و مدارک استفاده شد و روايي و پايايي آن ها توسط آزمون هاي اعتبار محتوا و باز آزمايي تاييد گرديد. تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (تحليل واريانس يک طرفه، آزمون
t مستقل و همبستگي پيرسون) و توسط نرم افزارهاي Excel و SPSS صورت گرفت.
يافته ها: يافته ها در زمينه ابعاد مديريت نگهداشت نشان مي دهد که بين ميانگين امتيازات داده شده به ابعاد مديريت در بيمارستان ها اختلاف معني داري وجود دارد و بيمارستان 1 (ايران) بالاترين ميانگين امتياز و بيمارستان 7 (ولي عصر) کمترين ميانگين امتياز را دارا بود؛ و ميانگين امتياز بقيه بيمارستان ها در بين اين دو بيمارستان قرار داشت. همچنين بعد هدايت و هماهنگي با ميانگين
3.28 بالاترين امتياز و برنامه ريزي با ميانگين 2.84 کمترين امتياز را دارا است. ميانگين امتيازات داده شده در مردها بيشتر از زن ها بود. وضعيت تاهل، تحصيلات، نوع مدرک تحصيلي و نوع استخدام تاثيري بر امتيازدهي نداشت. بين سن و سنوات خدمتي با امتيازدهي به ابعاد مديريت همبستگي وجود نداشت. در آخر اينکه 68.6 درصد موافق چارت سازماني فعلي مديريت نگهداشت و 31.4 درصد مخالف چارت فعلي بودند.
نتيجه گيري: بيمارستان هاي ناجا در ابعاد مديريت نگهداشت تجهيزات پزشکي در وضعيت مناسبي قرار دارند، بااين وجود بايستي در جهت ارتقاء اين وضعيت تلاش بيشتري صورت گيرد و ضمن توجه مستمر به امر آموزش، در راستاي بهبود ابعاد مديريت نگهداشت و همچنين چارت سازماني آن گام برداشته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی