برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1393 , دوره  21 , شماره  6 ; از صفحه 540 تا صفحه 550 .
 
عنوان مقاله: 

اطلاعات جمعيتي مارکر D7S2425 در پنج قوم از جمعيت ايراني: يک مارکر به شدت اطلاع دهنده در تشخيص هاي مولکولي ناشنوايي غير سندرمي با وراثت اتوزومي مغلوب (ARNSHL)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: جهش هاي ژن SLC26A4 پس از ژن GJB2 مهم ترين عامل ژنتيکي ايجاد کننده ناشنوايي غير سندرمي با وراثت اتوزومي مغلوب (Autosomal recessive nonsyndromic hearing loss يا ARNSHL) است که امروزه در تشخيص هاي مولکولي مورد بررسي قرار مي گيرد. تعداد زيادي از مارکرهاي STR مرتبط با اين ناحيه در پايگاه داده ها معرفي شده اند. در مطالعه حاضر خصوصيات و اطلاع دهندگي مارکر D7S2425 با توالي هاي تکراري CA که در ناحيه 3 ژن SLC26A4 مي باشد، در پنج قوم مختلف جمعيت ايراني مورد بررسي قرار گرفت.
روش: تعيين ژنوتيپ جايگاه ژني مارکر
D7S2425 در 165 فرد شنواي غير خويشاوند از پنج قوم فارس، آذري، ترکمن، گيلک و عرب توسط واکنش زنجيره اي پليمر از (Polymerase chain reaction يا PCR)، ژل الکتروفورز پلي اکريل آميد (Polyacrylamide gel electrophoresis يا PAGE) و در نهايت الکتروفورز فلورسنت موئينه صورت گرفت. به منظور تفسير نتايج از نرم افزارهايHuman STR Identity، GeneMarker HID،Genepop و Microsatellite Tools استفاده شد.
يافته ها: بررسي آلل هاي مارکر D7S2425 بيانگر حضور 8 آلل در جمعيت ايراني بود که آلل 246 جفت باز با فراواني 0.30 درصد فراوان ترين آلل به شمار آمد. بالاترين هتروزيگوسيتي مشاهده شده متعلق به قوم گيلک به ميزان 93.9 درصد بود. بررسي تعادل Hardy-Weinberg (Hardy-Weinberg equilibrium يا HWE) نشان داد که همه اقوام جمعيت ايراني براي مارکر D7S2425 در تعادل بودند. در نهايت بررسي مقدار PIC (Polymorphism information content) مارکر اطلاع دهندگي شديد (Highly informative) آن را در اقوام مورد بررسي جمعيت ايراني نشان داد (مقدار PIC بالاتر از 0.7).
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده در مطالعه حاضر مارکر D7S2425 را در تشخيص هاي مولکولي ناشنوايي غير سندرمي وابسته به SLC26A4 با توارث اتوزومي مغلوب به روش تحليل پيوستگي در جمعيت ايراني به شدت اطلاع دهنده معرفي مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مجتبوی نائینی، م.، و ولیان بروجنی، ص.، و هاشم زاده چالشتری، م. (1393). اطلاعات جمعیتی مارکر D7S2425 در پنج قوم از جمعیت ایرانی: یک مارکر به شدت اطلاع دهنده در تشخیص های مولکولی ناشنوایی غیر سندرمی با وراثت اتوزومی مغلوب (ARNSHL). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 21(6), 540-550. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246160Vancouver : کپی

مجتبوی نائینی مرجان، ولیان بروجنی صادق، هاشم زاده چالشتری مرتضی. اطلاعات جمعیتی مارکر D7S2425 در پنج قوم از جمعیت ایرانی: یک مارکر به شدت اطلاع دهنده در تشخیص های مولکولی ناشنوایی غیر سندرمی با وراثت اتوزومی مغلوب (ARNSHL). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1393 [cited 2021May16];21(6):540-550. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246160IEEE : کپی

مجتبوی نائینی، م.، ولیان بروجنی، ص.، هاشم زاده چالشتری، م.، 1393. اطلاعات جمعیتی مارکر D7S2425 در پنج قوم از جمعیت ایرانی: یک مارکر به شدت اطلاع دهنده در تشخیص های مولکولی ناشنوایی غیر سندرمی با وراثت اتوزومی مغلوب (ARNSHL). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 21(6), pp.540-550. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246160. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی