برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 193 تا صفحه 202 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير يک دوره برنامه تمرين درماني بر ميزان درد و ناتواني مزمن گردن کارکنان ستادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: گردن درد مزمن يکي از شايع ترين اختلالات در کاربران رايانه مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير يک دوره برنامه تمرين درماني بر ميزان درد و ناتواني مزمن گردن کارکنان ستادي (ف. آ. آ. لرستان) مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي، 30 بيمار مرد با ميانگين سني
5.68±35.73 سال، قد 5.43±176 سانتي متر و وزن 10.61±72.9 کيلوگرم که حداقل شش ماه سابقه گردن درد داشتند، به وسيله پرسشنامه اطلاعات فردي به صورت هدفمند از بين کاربران رايانه شاغل در ستاد نيروي انتظامي استان لرستان انتخاب شدند. آزمودني ها در دو گروه 15 نفره قرار گرفتند. گروه اول تمرينات درماني را به صورت بروشور دريافت کردند و گروه دوم که گروه شاهد بودند، هيچ گونه مداخله درماني دريافت نکردند. ميزان درد و ناتواني گردن در پيش آزمون و پس از 8 هفته مداخله تمريني در پس آزمون به وسيله پرسشنامه شاخص درد و ناتواني مزمن گردن اندازه گيري شد. همچنين جهت تحليل داده ها ابتدا مقادير اختلاف پيش آزمون و پس آزمون محاسبه و سپس از طريق آزمون تي مستقل مورد ارزيابي قرار گرفتند (P<0.05). روابط بين متغيرها با استفاده از آزمون همبستگي مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد ميزان درد و ناتواني گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل به طور معني داري کاهش داشته است (P<0.05)؛ اما همبستگي پيرسون نشان داد بين شدت درد و ناتواني مزمن گردن و سابقه کار آزمودني ها رابطه معني داري وجود ندارد (r=0.037, P=0.845).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت که احتمالا تمرين درماني با بروشور جهت درمان درد و ناتواني مزمن گردن مفيد مي باشد؛ بنابراين به کارگيري اين روش براي توان بخشي بيماران دچار گردن درد مزمن مناسب بوده و توصيه مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی