برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 167 تا صفحه 174 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين عوامل موثر بر توانمندسازي کارکنان بهداري کل ناجا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: تحقيق حاضر با هدف شناسايي عوامل موثر بر توانمندسازي کارکنان بهداري کل ناجا صورت گرفته است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي، بر روي 210 نفر از کارکنان بهداري کل در سال 1390 با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انجام شد. ابزار استفاده شده براي گردآوري اطلاعات، پرسشنامه بود که پايايي و روايي آن با ضريب آلفا به ميزان
0.839 و اعتبار محتوايي تاييد گرديد. در اين تحقيق از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي (آزمون هاي ضريب همبستگي اسپيرمن و تحليل واريانس فريدمن) و براي تحليل داده ها از نرم افزار SPSS19استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد ميان عوامل رفتاري، ساختاري و زمينه اي با توانمندسازي ارتباط مثبت معناداري وجود دارد. رتبه بندي متغيرها نيز نشان داد بالاترين رتبه به عوامل رفتاري با ميانگين 2.28 و پايين ترين رتبه به عوامل زمينه اي با ميانگين 1.78 مربوط مي شود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصله به منظور بهبود شرايط موجود، طراحي الگوي بومي سبک مديريت و فرماندهي توانمندساز با رويکرد ارتقاي انگيزه خدمتي کارکنان و بازنگري دوره هاي عرضي با رويکرد توانمندسازي کارکنان پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی