برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاخير زماني عصب بين استخوان قدامي و ارتفاع پتانسيل عمل تركيبي ماهيچه ‌اي در خم كننده دراز شست با الكترود سوزني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

زمينه: تعيين اندازه طبيعي تاخير زماني عصب بين استخوان قدامي و ارتفاع پتانسيل عمل تركيبي ماهيچه اي با الكترود سوزني در عضله هاي مربوط به اين عصب، مورد نياز همه آزمايشگاه‌هاي الكترودياگنوستيك است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين اندازه طبيعي تاخير زماني عصب بين استخوان قدامي و ارتفاع پتانسيل عمل تركيبي ماهيچه خم كننده دراز شست با الكترود سوزني انجام شد.
مواد و روش ها: بررسي الكترودياگنوستيك ازتابستان لغايت پاييز 1379 بر روي 33 فرد سالم در بيمارستان هاي شهيد چمران و نمازي شيراز انجام شد. طول ساعت افراد حين چرخش خارجي دست اندازه گيري و نصف آن محاسبه شد، سپس الكترود سوزني (مرجع) در وسط عضله خم كننده دراز شست در مجاورت استخوان زند زبرين و الكترود اتصال زمين در پست ساعت قرار داده شد. با تحريك عصب بين استخوان قدامي از ناحيه جلو آرنج، پاسخ به دست آمد و داده‌ها با استفاده از آزمون آماري 4 تجزيه و تحليل شدند.
يافته‌ها: ميانگين تاخير زماني عصب بين استخوان قدامي 0.49±2.87 ميلي ثانيه، حداكثر و حداقل تاخير زماني با دو انحراف معيار به ترتيب 3/85 و 1/89 ميلي ثانيه و ميانگين ارتفاع پتانسيل عمل تركيبي ماهيچه اي در عضله خم كننده دراز شست 2.61±4.73 ميلي ولت به دست آمد. حداقل مقدار طبيعي ارتفاع بر اساس نصف ميانگين 2.36 ميلي ولت و بر اساس انتقال لگاريتمي بالاتر از 1/69 ميلي ولت بود.
نتيجه گيري: با داشتن مقادير طبيعي ارتفاع پتانسيل عمل تركيبي عضله خم كننده دراز شست و تاخير زماني عصب بين استخوان قدامي در افراد سالم، مي توان ضايعه هاي عصب بين استخوان قدامي را در افراد بيمار تشخيص داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 63
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی