برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  14 , شماره  1 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

پاسخ هاي فيزيولوژيکي و مرفولوژيکي بچه تاسماهيان سيبيري (Acipenser baerii (Brandt, 1896 به دوره هاي گرسنگي کوتاه مدت و تغذيه مجدد: اثرات رشد جبراني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران
 
چکیده: 

در اين تحقيق توانايي تاسماهيان سيبري با ميانگين وزني 19.3±0.4 گرم در مواجهه با دوره هاي گرسنگي کوتاه مدت و تغذيه مجدد براي يک دوره 40 روزه مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسي اثرات رشد جبراني بر برخي از پاسخ هاي فيزيولوژيکي (مقادير کورتيزيول، هورمونهاي تيروئيدي، گلوکز، پروتئين، کلسترول و تري گليسريد پلاسما) و مرفولوژيکي (وزن و طول بدن، شاخص وضعيت، شاخص احشايي، شاخص کبدي و شاخص دستگاه گوارش) در بچه ماهيان سيبري 4 رژيم غذايي مختلف در نظر گرفته شد. تيمار شاهد (F) چهار چهار وعده روزانه در روز تا حد سيري تغذيه شد، تيمار اول (SRF1) 2 روز گرسنگي و 8 روز غذادهي مجدد، تيمار دوم (SRF2) 4 روز گرسنگي و 16 روز غذادهي مجدد و تيمار سوم (SRF3) 8 روز گرسنگي و 32 روز غذادهي مجدد را تجربه کردند. در پايان آزمايش نمونه هاي خون براي انجام آناليزهاي بيوشيميايي از هر يک از تيمارهاي آزمايشي گرفته شد. در پايان آزمايش، از نظر مقادير هورمون کورتيزول و تيروکسين (T4) پلاسما بين گروه هايي که دوره هاي محروميت غذايي را سپري کرده بودند و گروه شاهد اختلافي مشاهده نشد (p>0.05) ولي مقادير تري يدوتروئين (T3) پلاسما در انتهاي آزمايش در هر سه گروه محروم شده از غذا کمتر از شاهد بود که اين کاهش تنها در گروه SRF1 معني دار بود (p<0.05). در مقادير متابوليت هاي پلاسماي سنجش شده اختلاف معني داري بين گروه هاي آزمايشي يا شاهد مشاهده نشد (p>0.05). علاوه بر اين، اختلاف شاخص هاي مرفولوژيکي نيز در گروه هاي آزمايشي با شاهد معني دار نبود (p>0.05). نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که تاسماهيان سيبري توان سازگاري فيزيولوژيکي و متابوليکي را در مقابل دوره هاي کوتاه مدت گرسنگي اعمال شده داشته و برگشت به شرايط اوليه بدني پس از دريافت مجدد غذا در آنها صورت پذيرفته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی