برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1394 , دوره  22 , شماره  117 ; از صفحه 29 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش بر رعايت احتياط هاي استاندارد پيشگيرانه از عفونت هپاتيت B در کارکنان گروه سلامت مراکز شرق تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: کارکنان گروه سلامت، از طريق تماس هاي مخاطره آميز شغلي با خون و مايعات بدن، در معرض آلودگي با ويروس هپاتيت B قرار دارند. اين مطالعه به منظور تعيين تاثير آموزش بر رعايت احتياط هاي استاندارد پيشگيرانه از عفونت هپاتيت B در مراکز شرق تهران انجام شده است.
مواد و روش ها: اين مطالعه، نيمه تجربي از نوع پيش و پس بوده و تعداد 135 نفر از کارکنان گروه سلامت، به صورت خوشه اي دومرحله اي انتخاب شدند و ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه محقق ساخته با روايي به شيوه محتوايي و محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ براي پايايي برابر
76.5 و 0.91 تعيين شد. نمونه ها طبق برنامه مشخص به روش سخنراني، بحث گروهي، پرسش و پاسخ و بسته آموزشي آموزش ديدند. بي درنگ و شش ماه بعد، به طور مجدد، پرسش نامه يادشده، جمع آوري شدند و با استفاده از نرم افزار 19SPSS، و آزمون آماري فريدمن و ويلکاکسون، به بررسي و مقايسه با پيش آزمون پرداخته شد.
نتايج: رتبه آگاهي در پيش، بي درنگ و شش ماه پس از مداخله آموزشي، به ترتيب:
07.03، 2.1 و 2.79؛ رتبه نگرش: 1.06، 1.97 و 2.97 و رتبه عملکرد پيشگيرانه از عفونت هپاتيت B: 1.01، 1.99 و 2.98 بود که از اختلافي معني دار در هر تکرار در پيش و پس از مداخله آموزشي (p<0.001) و رابطه کامل ميان متغيرهاي آگاهي و نگرش r=0.450، آگاهي و رفتار r=0.280، نگرش و رفتار r=0.568 با سطح معناداري p=0.001 نشان داشت و با odds=3.60 تغيير در رفتار پيش و پس از مداخله ديده شد.
نتيجه گيري: برنامه آموزشي تدوين شده در بهبود رعايت احتياط هاي استاندارد پيشگيرانه از عفونت هپاتيت
B موثر بود لذا گنجاندن برنامه هاي آموزشي مي تواند گامي موثر در جهت بهبود سلامت گروه سلامت باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دلشاد، م.، و حیدرنیا، ع.، و نیکنامی، ش.، و پورحاجی، ف. (1394). تاثیر آموزش بر رعایت احتیاط های استاندارد پیشگیرانه از عفونت هپاتیت B در کارکنان گروه سلامت مراکز شرق تهران. دانشور پزشکی, 22(117), 29-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246062Vancouver : کپی

دلشاد محمدحسین، حیدرنیا علیرضا، نیکنامی شمس الدین، پورحاجی فاطمه. تاثیر آموزش بر رعایت احتیاط های استاندارد پیشگیرانه از عفونت هپاتیت B در کارکنان گروه سلامت مراکز شرق تهران. دانشور پزشکی. 1394 [cited 2021May15];22(117):29-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246062IEEE : کپی

دلشاد، م.، حیدرنیا، ع.، نیکنامی، ش.، پورحاجی، ف.، 1394. تاثیر آموزش بر رعایت احتیاط های استاندارد پیشگیرانه از عفونت هپاتیت B در کارکنان گروه سلامت مراکز شرق تهران. دانشور پزشکی, [online] 22(117), pp.29-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246062. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی