برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه اختلالات اضطرابي با کيفيت زندگي در بيماران ديابتي نوع دو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، بیمارستان ابن سینا، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ديابت با عوارض مزمن بيشماري همراه است، اما آنچه دراين ميان کمتر مورد بررسي قرار گرفته ابتلا به بيماري هاي اضطرابي مي باشد. در اين مطالعه رابطه اختلالات اضطرابي با کيفيت زندگي در بيماران ديابتي نوع دو مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي- تحليلي و مقطعي روي 330 فرد ديابتي واجد شرايط مراجعه کننده به کلينيک تخصصي ديابت مرکز آموزشي درماني پنجم آذر انجام شد. نمونه ها در مدت شش ماه و با روش نمونه گيري منظم با فاصله نمونه گيري 3 انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه دموگرافيک، سنجش اضطراب با پرسشنامه استاندارد بک و کيفيت زندگي با پرسشنامه کوتاه 26 سوالي سازمان بهداشت جهاني جمع آوري شد. داده ها با آزمون آماري مربع کاي و ضريب همبستگي پيرسون آناليز شد. سطح معني داري
0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: در اين تحقيق
35.45 درصد جمعيت مورد مطالعه مرد و 64.54 درصد زن بودند. درخصوص کيفيت زندگي کلي 37.3 درصد کيفيت زندگي نامطلوب، 55.5 درصد مطلوب و 5.5 درصد بسيار مطلوب گزارش کردند که بين اختلالات اضطرابي باکيفيت زندگي رابطه معنادار معکوس برقرار بود (P>0.001). از ميان متغيرهاي مورد بررسي تنها بين متغير «سابقه ابتلا به بيماري هاي ديگر» و کيفيت زندگي رابطه آماري معناداري برقرار بود (P³0.005) ولي ميان ساير متغيرها رابطه آماري معناداري وجود نداشت.
نتيجه گيري: بروز اختلالات اضطرابي در بيماران ديابتي مي تواند به عنوان فاکتور اثرگذار منفي بر حيطه هاي کيفيت زندگي اعمال اثر کند؛ لذا شناسايي درمان و پيشگيري اين اختلالات موجب بهبود کيفيت زندگي مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

درخشان پور، ف.، و فارسی نیا، م.، و شاهینی، ن. (1394). رابطه اختلالات اضطرابی با کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع دو. توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی (JOURNAL OF RESEARCH DEVELOPMENT IN NURSING & MIDWIFERY), 12(1), 94-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246047Vancouver : کپی

درخشان پور فیروزه، فارسی نیا مریم، شاهینی نجمه. رابطه اختلالات اضطرابی با کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع دو. توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی (JOURNAL OF RESEARCH DEVELOPMENT IN NURSING & MIDWIFERY). 1394 [cited 2021May14];12(1):94-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246047IEEE : کپی

درخشان پور، ف.، فارسی نیا، م.، شاهینی، ن.، 1394. رابطه اختلالات اضطرابی با کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع دو. توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی (JOURNAL OF RESEARCH DEVELOPMENT IN NURSING & MIDWIFERY), [online] 12(1), pp.94-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246047. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی