برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط استرس شغلي با سلامت روان در کارکنان مرد فوريت هاي پزشکي اورژانس استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، ایران / مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: از جمله محرک هاي محيطي فشارزاي مهمي که مي تواند فشار رواني مزمني را پديد آورد، نوع شغلي است که شخص به آن اشتغال دارد و از آنجايي که ارتقاي سلامت روان افراد يک جامعه بخصوص اقشار سازنده آن لازمه پويايي و بالندگي آن جامعه است، اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط استرس شغلي با سلامت روان در کارکنان مرد فوريت هاي پزشکي اورژانس استان گلستان در سال 92-91 به انجام رسيده است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- همبستگي 206 نفر واجد شرايط به روش سرشماري از بين کارکنان پيش بيمارستاني شاغل در 44 پايگاه اورژانس انتخاب و وارد مطالعه گرديدند. ابزار گردآوري داده ها شامل چک ليست مشخصات جمعيت شناختي، پرسشنامه استرس شغلي پرستاران و سلامت عمومي
Goldberg بود که بر اساس مقياس ليکرت، سنجش و داده ها با استفاده از آمار توصيفي، استنباطي، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون ANOVA ،T-Test و Tukey Test بررسي شدند.
يافته ها: 117 نفر(
75.5 درصد ) از کارکنان اورژانس تنيدگي متوسط به بالا و 145نفر (75.5 درصد) سلامت روان متوسط به پاييني را تجربه کردند بين سطح کلي استرس شغلي با سلامت روان همبستگي معکوس معني دار و بين استرس شغلي با سن و نوع استخدام و بين سلامت روان با نوع استخدام ارتباط معني داري مشاهده شد (P<0.001).
نتيجه گيري: استرس شغلي مي تواند اثرات نامطلوب بر عملکرد باليني و سلامت رواني کارکنان اورژانس داشته باشد. بکارگيري راهکارهاي کاهش استرس شغلي مي تواند به ارتقاي بهداشت رواني کارکنان مذکور کمک کرده و موجب افزايش کيفيت مراقبت از مددجويان گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مشتاق عشق، ز.، و آقایی نژاد، ع.، و پیمان، ا.، و امیرخانی، ع.، و چهره گشا، م. (1394). ارتباط استرس شغلی با سلامت روان در کارکنان مرد فوریت های پزشکی اورژانس استان گلستان. توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی (JOURNAL OF RESEARCH DEVELOPMENT IN NURSING & MIDWIFERY), 12(1), 29-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246015Vancouver : کپی

مشتاق عشق زهرا، آقایی نژاد علی اکبر، پیمان اکرم، امیرخانی عارف، چهره گشا مریم. ارتباط استرس شغلی با سلامت روان در کارکنان مرد فوریت های پزشکی اورژانس استان گلستان. توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی (JOURNAL OF RESEARCH DEVELOPMENT IN NURSING & MIDWIFERY). 1394 [cited 2021May10];12(1):29-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246015IEEE : کپی

مشتاق عشق، ز.، آقایی نژاد، ع.، پیمان، ا.، امیرخانی، ع.، چهره گشا، م.، 1394. ارتباط استرس شغلی با سلامت روان در کارکنان مرد فوریت های پزشکی اورژانس استان گلستان. توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی (JOURNAL OF RESEARCH DEVELOPMENT IN NURSING & MIDWIFERY), [online] 12(1), pp.29-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246015. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی