برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني رضايت شغلي کارمندان بر اساس رفتار اخلاقي مديران ادارات ورزش و امور جوانان استان کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: امروزه سازمان ها سعي دارند تا نيروي انساني خود را از نظر دروني و هم بيروني ارتقا بخشند که يکي از اين جنبه هاي توانمندسازي کارکنان از طريق رضايت شغلي حاصل مي شود. بنابراين، هدف از پژوهش حاضر، پيش بيني رضايت شغلي کارمندان ادارات ورزش و امور جوانان استان کرمانشاه بر اساس رفتار اخلاقي مديران است.
روش شناسي: تعداد 141 نفر (123 نفر کارمند و 18 نفر مدير) به صورت تعداد برابر نمونه و جامعه آماري به پرسشنامه هاي رضايت شغلي (ويسوکي و کروم، 1991) و رفتار اخلاقي (بهشتي فر و نکويي مقدم، 1389) پاسخ دادند. روايي صوري و محتوايي هر يک از پرسشنامه ها به وسيله محققان و استادان مديريت ورزشي تاييد شد و پايايي آنها از طريق ضريب آلفاي کرونباخ براي هر پرسشنامه به ترتيب برابر با
0.96 و 0.88 به دست آمد.
يافته ها: نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد که بين رفتار اخلاقي مديران و تمامي ابعاد آن با رضايت شغلي کارمندان رابطه مثبت و نسبتا بالايي وجود دارد (
r=0.69؛ p=0.01). از طرف ديگر، نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان مي دهد که بهترين پيش بيني کننده هاي رضايت شغلي کارمندان تربيت بدني، ابعاد رفتار عادلانه (R=0.504) و ميزان امانتداري مديران (R=0.491) هستند (R2=0.54).
بحث و نتيجه گيري: در وهله اول، نکته حائز اهميت در اجراي رفتار اخلاقي اين است که مديران بايد خود به اين اصول احترام بگذارند و آنها را در رفتار خود تجلي دهند. بنابراين، اگر اخلاقيات در سازمان حاکم باشد (مخصوصا بر اساس ابعاد رفتار عادلانه، ميزان امانتداري و گذشت مديران) مي توان انتظار داشت که رضايت شغلي و متعاقب آن موفقيت سازماني در حوزه مديريت ورزش تضمين شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی