برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط استحکام رواني با هوش هيجاني و مقايسه آن بين دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه رفتار حرکتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: امروزه محققان دريافته اند که عملکرد ورزشکاران نه تنها تحت تاثير آمادگي بدني، عوامل تکنيکي و تاکتيکي قرار مي گيرد بلکه ويژگي هاي رواني و هيجاني نيز مي تواند بر عملکرد ورزشي آنها تاثير بگذارد، از اين روي، هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين استحکام روانشناختي با مولفه هاي هوش هيجاني در دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار است.
روش شناسي: جامعه پژوهش را دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه مازندران در سال تحصيلي 91-90 تشکيل مي دهند. در اين پژوهش از آزمودني ها خواسته شد به پرسشنامه سرسختي اهواز و هوش هيجاني شرينگ پاسخ دهند. روش پژوهش، همبستگي است. براي تحليل داده هاي پژوهش، از شاخص ها و روش هاي آماري شامل فراواني، ميانگين، انحراف معيار، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره گام به گام استفاده شد
.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد بين مولفه هاي هوش هيجاني با سر سختي روانشناختي در ورزشکاران نسبت به غير ورزشکاران همبستگي مثبت و بالاتري وجود دارد (
p<0.05). هم چنين بين مولفه انگيزش با استحکام رواني در ورزشکاران نسبت به غير ورزشکاران همبستگي منفي و پايين تري وجود دارد (p<0.05).
بحث و نتيجه گيري: در نهايت نتايج رگرسيون چند متغيره گام به گام نشان مي دهد مولفه هاي خود آگاهي، خود گرداني، همدلي و مهارت هاي اجتماعي در ورزشکاران و غير ورزشکاران داراي رابطه خطي با هوش هيجاني است که واجد شرايط پيش بيني استحکام رواني هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 277
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی