برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 24 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان مطابقت مراقبت هاي پرستاري حين پذيرش نوزاد با استانداردها در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پذيرش نوزاد در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان با عوارض زيادي همراه است. يکي از راهکارهاي کاهش عوارض، ارايه مراقبت هاي پرستاري مطابق با استانداردهاي پذيرش است. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان مطابقت مراقبت هاي پرستاري حين پذيرش نوزاد با استانداردها در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان انجام شد.
مواد و روش ها: در پژوهش توصيفي مقطعي حاضر، 267 مورد مراقبت پرستاري حين پذيرش در بخش هاي مراقبت ويژه نوزادان بيمارستان هاي آموزشي منتخب شهر قزوين در سال 1393 با روش نمونه گيري از رويداد سهميه اي مورد مشاهده قرار گرفت. اطلاعات از طريق پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي نوزادان بستري و پرستاران شاغل، همچنين فهرست وارسي مراقبت هاي پرستاري حين پذيرش نوزاد، جمع آوري شدند. داده ها با استفاده از آمار توصيفي تحت نرم افزار آماري 21 SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميزان مطابقت مراقبت هاي پرستاري با استانداردها برابر با 51 درصد بود. 36.84 درصد مراقبت ها مطلوب، 14.03 درصد متوسط و 49.12 درصد مراقبت ها ضعيف ارايه مي شد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، عملکرد پرستاران در خصوص مراقبت هاي پرستاري حين پذيرش در مقايسه با استانداردها در سطح متوسطي قرار داشت. به منظور ارتقاي کيفيت مراقبت ها، به کارگيري راهنماي باليني مراقبت هاي پرستاري حين پذيرش نوزاد و نظارت باليني مديران پرستاري بر حسن اجراي آن ها پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی