برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 17 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان توافق کلي در سطح بندي ترياژ بين کارکنان فوريت هاي پزشکي، پرستاران و مربي ترياژ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ترياژ براي سطح بندي بيماران جهت ارايه مناسب ترين درمان و انتقال آن ها به مراکز درماني امري ضروري است. توافق در سطح بندي ترياژ بين پرستاران و کارکنان فوريت هاي پزشکي باعث افزايش دقت و کاهش زمان تحويل بيماران مي شود؛ با اين وجود نتايج برخي مطالعات نشان دهنده وضعيت نامناسب ترياژ است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان توافق کلي در سطح بندي ترياژ بين کارکنان فوريت هاي پزشکي، پرستاران و مربي ترياژ انجام شد.
مواد و روش ها: در مطالعه توصيفي حاضر، يک مربي، 5 پرستار ترياژ و 30 نفر از کارکنان فوريت هاي پزشکي شهر ايرانشهر در سال 1393 به روش سرشماري شرکت کردند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه اطلاعات فردي و فرم ترياژ بر اساس نمايه وخامت اورژانس (Emergency Severity Index) بود. 78 بيمار بصورت جداگانه توسط پرستاران ترياژ، کارکنان فوريت هاي پزشکي و مربي (به عنوان ملاک) مورد سطح بندي قرار گرفتند. ميزان توافق کلي با استفاده از ضريب کاپا تحت نرم افزار آماري 16 SPSS مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ضريب کاپا براي اندازه گيري ميزان توافق کلي در سطح بندي ترياژ بين کارکنان فوريت هاي پزشکي و پرستاران k=0.20، کارکنان فوريت هاي پزشکي و مربي k=0.1، پرستاران ترياژ و مربي k=0.19بدست آمد.
نتيجه گيري: طبق يافته ها، ميزان توافق کلي در سطح بندي ترياژ بين پرستاران ترياژ، کارکنان فوريت هاي پزشکي و مربي ضعيف بود. لذا برگزاري دوره هاي آموزش ترياژ و اجراي ترياژ مشترک جهت افزايش توافق و کاهش زمان جابجايي بيماران پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 75 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی