برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان فرسودگي شغلي در بين مربيان رشته هاي کاراته و شنا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: بررسي رفتارهاي شغلي مربيان به منظور برنامه ريزي هاي دقيق و اصولي ضروري است تا از نظر شناسايي و رفع عوامل و منابع تنش زاي شغلي تلاش هاي لازم از سوي مسوولان انجام پذيرد تا از هرگونه احتمال دلزدگي شغلي، بي انگيزگي و فرسودگي شغلي و احتمال انتقال تنش به ورزشکاران جلوگيري به عمل آيد. بنابراين هدف از پ‍ژوهش حاضر، مقايسه ميزان فرسودگي شغلي در بين مربيان کاراته و شنا است.
روش شناسي: روش انجام تحقيق از نوع علي- مقايسه اي است. جامعه مورد نظر تحقيق، تمام مربيان شنا و کاراته شهرستان تبريز هستند که 85 مربي شنا و 50 مربي کاراته به صورت تصادفي ساده تعيين و در اين پژوهش شرکت کردند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ استفاده شد، ميانگين سني آزمودني هاي تحقيق در مربيان کاراته
32.56 سال و مربيان شنا 30.71 سال است. در نمايش و تحليل اطلاعات در سطح آمار توصيفي از فراواني و درصد ميانگين و در سطح آمار استنباطي از آزمون کولموگروف- اسميرنوف و تحليل واريانس استفاده شد.
يافته ها: با توجه به تجزيه تحليل اطلاعات مشخص شد که حداکثر نمره فرسودگي شغلي در مربيان کاراته برابر با
95.86 و در مربيان شنا 88.21 است که نشان دهنده ميزان فرسودگي شغلي بيشتر در بين مربيان کاراته است. علاوه بر اين يافته هاي تحقيق حاکي از ان است که ميزان خستگي عاطفي در مربيان کاراته و ميزان کاهش کارايي فردي در مربيان شنا بطور معني داري بيشتر است، ولي ميزان خرده مقياس مسخ شخصيت در بين مربيان کاراته و شنا تفاوت معني داري ندارد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد که اکثر مربيان رشته هاي ورزشي کاراته و شنا کم و بيش فرسودگي شغلي تجربه مي کنند، ولي ميزان شيوع اين نشانگان در مربيان اين رشته ها متفاوت بوده که بيانگر اين است که شرايط خاص کاري و ماهيت رشته هاي ورزشي تاثير گذار بر شيوع فرسودگي شغلي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسکندرنژاد، م.، و عابدینی، م. (1394). مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته های کاراته و شنا. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش), 11(22), 85-93. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245977Vancouver : کپی

اسکندرنژاد مهتا، عابدینی مهری. مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته های کاراته و شنا. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش). 1394 [cited 2021May10];11(22):85-93. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245977IEEE : کپی

اسکندرنژاد، م.، عابدینی، م.، 1394. مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته های کاراته و شنا. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش), [online] 11(22), pp.85-93. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245977. 

 
بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی