برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر مداخله تمرين بدني بر تبحر حرکتي پسران 7 تا 10 ساله داراي اختلال هماهنگي رشدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: اختلال هماهنگي رشدي براي توصيف کودکاني به کار مي رود که بدون وجود بيماري عصبي و يا مشکل پزشکي خاص، مشکلاتي در هماهنگي دارند. در اين مطالعه به منظور ايجاد يک پرتکل حرکتي براي بهبود عملکرد حرکتي کودکان داراي اختلال هماهنگي رشدي، اثر بخشي برخي تمرين هاي بدني بر بهبود تبحر حرکتي اين کودکان بررسي شده است.
روش شناسي: اين تحقيق به روش تجربي با پيش آزمون و پس آزمون اجرا شده است. تعداد 25 کودک که بر اساس معيارهاي دستورالعمل آماري و تشخيصي اختلالات رواني نسخه چهارم از ميان دانش آموزان پسر پايه اول تا چهارم دوره ابتدايي منطقه يک تهران غربال شدند. آزمودني ها در ابتدا در پيش آزمون تبحر حرکتي برونينکز-اوزرتسکي شرکت کردند و سپس به شکل تصادفي در دو گروه تجربي (13 نفر با ميانگين سني
8.6±1.39) و کنترل (12 نفر با ميانگين سني 8.11±1.15) جاي گرفتند. گروه تجربي تمرين هاي حرکتي منتخب را به مدت 20 جلسه هفتاد و پنج دقيقه اي (سه جلسه در هفته) انجام دادند و در انتهاي دوره هر دو گروه در پس آزمون شرکت نمودند. از روش تحليل کوواريانس براي تحليل نتايج استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد که گروه مداخله تمريني پس از اتمام دوره مداخله در 6 خرده آزمون تعادل، هماهنگي دوطرفه، هماهنگي اندام فوقاني، سرعت پاسخ، کنترل بينايي حرکت و سرعت و چالاکي اندام فوقاني بهبود معنادار دارند (
p<0.05) و در دو خرده آزمون سرعت و چابکي و قدرت تغيير معناداري مشاهده نشد (p>0.05).
بحث و نتيجه گيري: برنامه تمرين هاي بدني ارائه شده در اين تحقيق ممکن است بتواند تبحر حرکتي کودکان داراي اختلال هماهنگي رشدي را بهبود ببخشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی