برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين احساس شايستگي و مولفه هاي تعهد سازماني معلمان تربيت بدني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: عصر نوين مديريت، نيروي انساني را از سرمايه هاي اصلي سازمان مي داند، بر اين اساس شناخت و آگاهي از رفتارهاي سازماني و تاکيد بر امور انساني در سازمان هاي ورزشي، به منظور افزايش سطح کارايي و اثر بخشي سازمان ها ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس هدف اين پژوهش، بررسي ارتباط بين احساس شايستگي و مولفه هاي تعهد سازماني (تعهد عاطفي، تعهد هنجاري، تعهد مستمر) معلمان تربيت بدني بوده است.
روش شناسي: اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي پيمايشي است و جمع آوري اطلاعات به شکل ميداني انجام شد. جامعه آماري اين تحقيق را معلمان تربيت بدني زن و مرد شاغل در مدارس استان خراسان شمالي تشکيل داده اند که برابر با 607 نفر بودند. تعداد افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه، با استفاده از جدول مورگان، 230 نفر مشخص شد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل سه پرسشنامه اطلاعات فردي، پرسشنامه احساس شايستگي اسپريتزر و پرسشنامه تعهد سازماني آلن و مي ير بود که پايايي آن ها براي پرسشنامه احساس شايستگي
0.78 و تعهد سازماني 0.87 با آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون کالموگراف اسميرنف براي طبيعي بودن داده ها استفاده شد و از ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون يومن ويتني براي آزمون فرض هاي تحقيق استفاده شده است. (p£0.05)
يافته ها: در اين تحقيق مشخص شد که: الف) بين احساس شايستگي و تعهد سازماني معلمان تربيت بدني استان خراسان شمالي رابطه معناداري وجود دارد ب) بين احساس شايستگي با تعهد عاطفي و تعهد هنجاري معلمان تربيت بدني رابطه معناداري وجود دارد اما بين احساس شايستگي با تعهد مستمر رابطه اي يافت نشد ج) بين احساس شايستگي معلمان با نوع ورود به آموزش و پرورش تفاوت معني داري وجود ندارد
.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به محرز شدن رابطه بين احساس شايستگي و تعهد سازماني در بين جامعه معلمان تربيت بدني مي توان پذيرفت که تلاش براي بهبود احساس شايستگي معلمان مي تواند استراتژي ارزشمندي براي بهبود تعهد سازماني باشد. بر اين اساس مي توان گفت با تقويت احساس شايستگي در محيط کاري ميل به پذيرش و تعهد نسبت به اهداف و ارزش ها افزايش پيدا مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عابدی، ا.، و رضوی، س.، و فرزان، ف.، و خادم، ا. (1394). بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مولفه های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش), 11(22), 49-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245967Vancouver : کپی

عابدی احیا، رضوی سیدمحمدحسین، فرزان فرزام، خادم امیررضا. بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مولفه های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش). 1394 [cited 2021May18];11(22):49-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245967IEEE : کپی

عابدی، ا.، رضوی، س.، فرزان، ف.، خادم، ا.، 1394. بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مولفه های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش), [online] 11(22), pp.49-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245967. 

 
بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی