برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه مولفه هاي مسووليت پذيري اجتماعي شرکت هاي ورزشي از ديدگاه دانشجويان تربيت بدني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: مسووليت پذيري اجتماعي به تعهدات يک شرکت جهت سود رساني به جامعه گفته مي شود. بنابراين، پژوهش حاضر با هدف شناسايي و مقايسه مولفه هاي مسووليت پذيري اجتماعي شرکت هاي ورزشي از ديدگاه دانشجويان تربيت بدني انجام شد.
روش شناسي: جامعه آماري اين تحقيق را دانشجويان دانشکده هاي تربيت بدني دولتي سراسر کشور تشکيل مي دهند که 353 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند در دسترس و بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استفاده شده به وسيله اسميت و همکاران (2001) است؛ که بطور متناوب در تحقيقات خارج از کشور مورد استفاده قرار مي گيرد و نتايج آزمون تحليل عاملي تاييدي براي سوالات پرسشنامه
77.51 محاسبه گرديد. هم چنين پايايي دروني سوال ها از طريق آلفاي کرونباخ (a=0.82) مورد تاييد قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها، آزمون هاي آماري آناليز واريانس مکرر و تي مستقل با نرم افزار SPSS20 به کار گرفته شدند.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که مسووليت قانوني با ميانگين
27.68±5.97 به عنوان مهم ترين مسووليت شناخته شد، و پس از آن به ترتيب مسووليت هاي اخلاقي، اقتصادي و بشردوستانه در رده هاي بعدي قرار گرفتند. هم چنين نتايج نشان مي دهند که از نظر متغيرهاي جنسيت و سطح تحصيلات دانشجويان هيچ تفاوت معناداري بين ميانگين چهار مولفه مسووليت پذيري اجتماعي شرکت هاي ورزشي وجود ندارد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به يافته ها مي توان چنين نتيجه مي گيرد که دانشجويان ايراني از بين چهار مولفه هرم کارول، مسووليت قانوني و سپس مسووليت اخلاقي را مهم ترين مسووليت شرکت هاي ورزشي مي دانند، بنابراين مي توان اين پيش فرض را پذيرفت که مسووليت پذيري شرکت ها در سايه پذيرش قانون و اجراي قانون معني و مفهوم خود را پيدا مي نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفیان، ا.، و خلیلی، س. (1394). مقایسه مولفه های مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش), 11(22), 39-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245966Vancouver : کپی

شریفیان اسماعیل، خلیلی سمیه. مقایسه مولفه های مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش). 1394 [cited 2021September27];11(22):39-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245966IEEE : کپی

شریفیان، ا.، خلیلی، س.، 1394. مقایسه مولفه های مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش), [online] 11(22), pp.39-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245966. 

 
بازدید یکساله 69 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی