برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط کيفيت خدمات با رضايتمندي و وفاداري مشتريان باشگاه هاي بانوان استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: امروزه با شکل گيري رويدادهاي جديد ورزشي فرصت مناسبي براي پرداختن به ورزش هاي مدرن براي بانوان ايجاد شده است. بنابراين اداره باشگاه هاي بانوان مستلزم تخصص بالايي است. باشگاه ها بايد به نيازهاي مشتريان توجه کنند و جهت دست يابي به اهداف بازاريابي، پيوسته کيفيت خدمات را ارتقا دهند. باشگاه بانوان زماني خواهد توانست مشتريان بيشتري را جذب کند و به حفظ آنها اميدوار باشد که به کيفيت خدمات و ارتقاي آن در جنبه هاي مختلف از شرايط فيزيکي گرفته تا توجه به مشکلات مشتريان، پاسخگويي به نيازهاي آنها و به کارگيري کارکنان معتمد اهميت بدهد. هدف از پژوهش حاضر تعيين ارتباط کيفيت خدمات با رضايتمندي و وفاداري مشتريان باشگاه هاي بانوان استان مازندران است.
روش شناسي: اين پژوهش از نوع توصيفي پيمايشي است و محققان با پرسشنامه هاي استاندارد کيفيت خدمات و رضايتمندي و وفاداري به گردآوري داده ها پرداختند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي براي توصيف متغيرها درجامعه تحقيق انجام شد. از روش هاي آماري کولموگروف اسميرنف، اسپيرمن و رگرسيون چندگانه نيز براي تحليل داده ها در سطح معناداري
p£0.05 استفاده گرديد. جامعه آماري شامل کليه بانوان باشگاه هاي استان مازندران است که حداقل داراي شش ماه سابقه فعاليت ورزشي در آن باشگاه دارند نمونه آماري به صورت تصادفي طبقه اي ـ خوشه اي 341 نفر تعيين گرديد.
يافته ها: بين همه ابعاد کيفيت خدمات باشگاهاي ورزشي بانوان استان مازندران و ميزان رضايت مندي و وفاداري مشتريان، ارتباط معني دار و مثبتي وجود دارد. همچنين، هر يک از ابعاد کيفيت خدمات به تنهايي، مقداري از تغييرات رضايت مندي و وفاداري مشتريان را پيش بيني مي کنند؛ به نحوي که عوامل ملموس (
%31.6)، قابليت اعتماد (%57.6)، اطمينان (%53.1)، پاسخگويي (%52.2) و همدلي (%54.5) تغييرات رضايت مندي مشتريان را توصيف مي نمايند.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر کيفيت خدمات در رضايت مندي و وفاداري مشتريان باشگاه هاي بانوان استان مازندران نقش مهمي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سعیدی، ر.، و حسینی، س.، و فرزام، ف. (1394). ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های بانوان استان مازندران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش), 11(22), 29-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245965Vancouver : کپی

سعیدی رقیه، حسینی سیدعماد، فرزام فرزان. ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های بانوان استان مازندران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش). 1394 [cited 2021August05];11(22):29-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245965IEEE : کپی

سعیدی، ر.، حسینی، س.، فرزام، ف.، 1394. ارتباط کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان باشگاه های بانوان استان مازندران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش), [online] 11(22), pp.29-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245965. 

 
بازدید یکساله 448 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی