برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير ارزشيابي مهارت هاي باليني به شيوه داپس بر ميزان عملکرد باليني دانشجويان سال چهارم پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران / گنبدکاووس، بیمارستان خصوصی برزویه، واحد آموزش
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سنجش مهارت هاي باليني و عملي مبتني بر توانمندي با مشاهده مستقيم فراگيران بر روي بيماران واقعي بسيار مهم است. روش داپس مستلزم مشاهده مستقيم فراگيران درحين انجام يک پروسيجر و ارزيابي همزمان بوسيله پرسشنامه است. هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير ارزشيابي مهارت هاي باليني به روش داپس بر ميزان عملکرد باليني دانشجويان پرستاري است.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع ارزشيابي نيمه تجربي است و در نيمسال اول تحصيلي سال 1392 در دانشکده علوم پزشکي آبادان روي 35 نفر ازدانشجويان ترم 7 پرستاري انجام شد. براي گردآوري اطلاعات، ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزيه وتحليل داده ها ابتدا بااستفاده از روش هاي آمار توصيفي انجام شد. سپس با بکارگيري آزمون هاي آماري ناپارامتري ويلکاکسون و من ويتني، نمرات مورد نظر مقايسه شد. در ضمن به منظور بررسي ارتباط بين متغيرهاي مورد مطالعه از ضريب همبستگي اسپيرمن و براي هرآيتم از آزمون کاپا استفاده شد. ضريب کاپا
0.6 و ضريب همبستگي حاصله 0.5 بدست آمد.
يافته ها: 35 نفر شرکت کننده در گروه آزمون وکنترل قرار داشتند. شرکت کنندگان گروه آزمون 3 بار به روش داپس و گروه کنترل يک بار به روش متداول ارزيابي شدند. ميانگين نمرات دانشجويان گروه آزمون در آزمون هاي 2 و 3 نسبت به آزمون 1 داپس تفاوت چشمگيري داشت و ميانگين رتبه ها به نسبت بالاتر بود (
P<0.001)، ولي درگروه کنترل اين ميانگين تغييري نداشت و پيشرفتي در عملکرد باليني دانشجويان ديده نشد.
نتيجه گيري: روش مشاهده مستقيم عملکرد باليني دانشجويان در صورتي که به درستي اجرا شود، روشي مفيد براي اتصال دانش به عملکرد و توسعه رفتار حرفه اي و ماهرانه در اجراي پروسيجرهاي تخصصي پرستاري خواهد بود و پيشنهاد مي شود اعضاي هيات علمي دانشکده هاي پرستاري با تمرکز بيشتر روي اين شيوه ارزيابي و ساير روش هاي نوين، زمينه را براي توسعه آموزش مداوم و حرفه اي و ساختاريافته فراهم کنند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 238 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی