برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه بيماران در خصوص وضعيت پاسخگويي در درمانگاه هاي سرپائي مراکز آموزشي درماني زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سازمان بهداشت جهاني پاسخگويي را توانايي هر نظام سلامت در برآوردن انتظارات مشروع جمعيت براي ابعاد غير باليني (Non- clinical) اما تقويت کننده نظام سلامت تعريف مي کند، بررسي پاسخگويي مي تواند در تخصيص منابع و تدوين استراتژي هاي اصلاحي به مديريت کمک کند به همين منظور اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت پاسخگويي درمانگاه سرپائي صورت گرفت.
روش بررسي: اين پژوهش توصيفي - مقطعي در سال 1392 در مراکز آموزشي و درماني زنجان صورت گرفت. بدين منظور 240 نفر از بيماران سرپائي به روش نمونه گيري در دسترس از بين مراجعين پذيرش سرپائي درمانگاه ها انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها، از پرسشنامه بررسي پاسخگويي نظام سلامت بهداشت جهان استفاده شد. تحليل آماري اطلاعات با کمک نرم افزار
SPSS 11.5 انجام شد، آمارهاي توصيفي و تحليلي مثل درصد، فراواني، ميانگين، آزمون t-test و آناليز واريانس يک طرفه استفاده شد.
يافته ها: اکثريت بيماران (بالاي 73 درصد) همه ابعاد پاسخگويي در خدمات سرپائي را مهم ارزيابي کردند. حدودا نيمي از آنها (
50.6 درصد) سطح عملکرد پاسخگويي را خوب توصيف کردند. بهترين عملکرد پاسخگويي به ابعاد رازداري (76.3 درصد) و احترام به شان (63.8 درصد) مربوط مي شدند. مهم ترين بعد از ديدگاه بيماران، بعد احترام به شان بود. آناليزها نشان داد که تفاوت مشاهده شده در ميانگين نمرات عملکرد پاسخگويي بعد احترام به شان بر حسب جنس معني دار بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد بين عملکرد و اهميت ابعاد پاسخگويي در بيمارستان هاي مورد بررسي شکاف وجود دارد و رسيدن به جايگاهي مطلوب و مناسب اجتناب ناپذير است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی