برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 74 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

آسيب هاي مرتبط با سقوط در سالمندان کاشان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

هدف: سقوط در سالمندان باعث انواع آسيب ها شده و منجر به وابستگي، کاهش خودکار آمدي، افسردگي، محدوديت فعاليت روزانه، بستري در بيمارستان و يا پذيرش در خانه سالمندان و تحميل هزينه به فرد و جامعه مي شود. مطالعه حاضر با هدف تعيين نوع صدمات ناشي از سقوط در سالمندان کاشان انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، کليه افراد 60 سال و بالاتر که به علت سقوط در سال 1390 در بيمارستان شهيد بهشتي کاشان بستري شده بودند، بررسي شدند. کدهاي علل خارجي
w00 تا w19 بر اساس ICD-10 مربوط به سقوط از سيستم اطلاعات سلامت بيمارستان انتخاب و پس از فراهم شدن دسترسي به پرونده ها، متغيرهاي دموگرافيک، علل خارجي سقوط و نوع آسيب استخراج گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحليل شد. ارتباط مدت بستري با متغير هاي زمينه اي به وسيله آزمون هاي کاي اسکوئر؛ تي تست و آنووا و يا معادل ناپارامتريک آن بررسي شد. سطح معني داري 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: تعداد 251 نفر سالمند 60 سال و بالاتر مورد بررسي قرار گرفتند که تعداد 127 نفر
%50.6 زن و 124 نفر %49.4 مرد بودند. ميانگين سن بيماران 76.82±7.3 سال بود. شايع ترين علت خارجي، زمين خوردن در سطح هم تراز با 196 نفر 78% بود. شکستگي اندام هاي فوقاني با 109 مورد %44.1، شکستگي اندام هاي تحتاني با 73 مورد %28.9 و صدمات سر با 40 مورد %15.9، شايع ترين نوع آسيب بود. ميانگين مدت بستري 5.68±4.5 روز بود.
نتيجه گيري: فراوان ترين آسيب به ترتيب شکستگي هاي اندام فوقاني، اندام تحتاني و صدمات مغزي است که باعث بيشترين مدت بستري و بالاترين هزينه بستري در سالمندان مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی