برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

همبستگي رفتارهاي خودمديريتي صرع با حملات تشنج در بيماران عضو انجمن صرع ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: صرع يک بيماري مزمن با حملات تشنجي است که وضعيت ناتوان کننده اي را براي بيمار ايجاد مي کند. رفتارهاي خودمديريتي صرع شامل فعاليت هايي است که فرد مبتلا، جهت مديريت بيماري خود انجام مي دهد و به نظر مي رسد بر تعداد حملات تشنج بيمار نيز موثر مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان رفتارهاي خودمديريتي صرع و رابطه آن با تعداد حملات تشنج در بيماران مصروع انجام گرديده است.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع همبستگي است که بر روي 120 بيمار عضو انجمن صرع ايران، بر اساس معيارهاي ورود و با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس صورت گرفته است. جهت گردآوري داده ها پرسشنامه هاي اطلاعات جمعيت شناسي، رفتارهاي خودمديريتي صرع
DiIorio و چک ليست ثبت تعداد حملات تشنج مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون هاي ضريب همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نمره کلي رفتارهاي خودمديريتي در واحدهاي پژوهش
118.05±21.54 بيشترين نمره (ميانگين درصد) کسب شده در حيطه مديريت تشنج (79.9) و کمترين نمره در حيطه مديريت دارو (57.56) بود. بين رفتارهاي خودمديريتي صرع و تعداد حملات تشنج رابطه آماري معني داري و معکوس وجود داشت (r=-0.3، P<0.001).
نتيجه گيري: فراواني انجام رفتارهاي خودمديريتي صرع در واحدهاي پژوهش، در حد متوسط بود. در بيماراني که به ميزان بيشتري رفتارهاي خودمديريتي صرع را در زندگي روزمره انجام داده بودند، حملات تشنج کمتري وجود داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یدالهی، ص.، و اشک تراب، ط.، و زایری، ف.، و صفوی بیات، ز. (1394). همبستگی رفتارهای خودمدیریتی صرع با حملات تشنج در بیماران عضو انجمن صرع ایران. مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL), 5(1), 59-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245890Vancouver : کپی

یدالهی صفورا، اشک تراب طاهره، زایری فرید، صفوی بیات زهرا. همبستگی رفتارهای خودمدیریتی صرع با حملات تشنج در بیماران عضو انجمن صرع ایران. مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL). 1394 [cited 2021July25];5(1):59-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245890IEEE : کپی

یدالهی، ص.، اشک تراب، ط.، زایری، ف.، صفوی بیات، ز.، 1394. همبستگی رفتارهای خودمدیریتی صرع با حملات تشنج در بیماران عضو انجمن صرع ایران. مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL), [online] 5(1), pp.59-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245890. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 177 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی