برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 34 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

ساخت آزمون تصويري واژگان درکي و بررسي روايي و پايايي آن براي کودکان طبيعي 71-30 ماهه فارسي زبان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
چکیده: 

هدف: ارزيابي واژگان از مهم ترين اجزاي شاخص هاي غربالگري و ارزيابي زبان است. واژگان درکي، همبستگي بالايي با هوش بهر کلامي فرد دارد و معياري براي پيش بيني موفقيت هاي تحصيلي آينده کودک، به ويژه در زمينه خواندن مي باشد. هدف اين پژوهش ساخت آزمون تصويري واژگان درکي و بررسي روايي و پايايي آن براي کودکان طبيعي 30-71 ماهه فارسي زبان است.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع ساخت آزمون و توصيفي – تحليلي است که به صورت مقطعي انجام شده است. در اين پژوهش، 91 کودک طبيعي 30 تا 71 ماهه فارسي زبان در 7 گروه سني با فاصله زماني 6 ماه، شرکت کردند. براي ساخت آزمون، کلمات از کتاب ها و پايان نامه هاي مرتبط با موضوع پژوهش، استخراج شدند، سپس براي هر کلمه يک تصوير انتخاب شد. براي بررسي روايي محتوايي تصوير منتخب براي هر کلمه، آزمون به همراه پرسشنامه در اختيار اساتيد آسيب شناس گفتار و زبان قرار گرفت. در پايان، نسخه نهايي آزمون بر روي 7 گروه سني اجرا شد. پايايي آزمون- باز آزمون و پايايي بين دو نيمه
A و B با محاسبه ضريب همبستگي Spearman به دست آمدند. براي بررسي تفاوت در ميانگين امتيازات آزمون بين گروه هاي مختلف سني از آزمون آماري Kruskal-Wallis و براي بررسي رابطه جنسيت با نمره کل آزمون، از آزمون آماري t مستقل استفاده شد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد آزمون تصويري واژگان درکي، آزموني روا و پايا است. شاخص روايي محتوايي آزمون برابر 1، ضريب همبستگي بين دو نيمه آزمون
0.91 و ضريب همبستگي بين آزمون و باز آزمون 0.81 است. همچنين نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که بين ميانگين امتيازات کودکان در گروه هاي سني مختلف تفاوت معنادار (p=0.000) وجود دارد و تفاوت معناداري (p=0.08) در ميانگين امتيازهاي کودکان دختر و پسر مورد مطالعه وجود ندارد.
نتيجه گيري: آزمون تصويري واژگان درکي مي تواند تفاوت توانايي درک واژگان را در گروه هاي سني مورد مطالعه نشان دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسن پور، ن.، و جلیله وند، ن.، و معصومی، ا.، و قربانی، ع.، و کمالی، م. (1394). ساخت آزمون تصویری واژگان درکی و بررسی روایی و پایایی آن برای کودکان طبیعی 71-30 ماهه فارسی زبان. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد, 4(3), 34-43. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245884Vancouver : کپی

حسن پور نفیسه، جلیله وند ناهید، معصومی الهام، قربانی علی، کمالی محمد. ساخت آزمون تصویری واژگان درکی و بررسی روایی و پایایی آن برای کودکان طبیعی 71-30 ماهه فارسی زبان. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد. 1394 [cited 2021May17];4(3):34-43. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245884IEEE : کپی

حسن پور، ن.، جلیله وند، ن.، معصومی، ا.، قربانی، ع.، کمالی، م.، 1394. ساخت آزمون تصویری واژگان درکی و بررسی روایی و پایایی آن برای کودکان طبیعی 71-30 ماهه فارسی زبان. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد, [online] 4(3), pp.34-43. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245884. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی