برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 25 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط شيب لگن و قوس کمري با قدرت عضلات کمربند کمري لگني افراد ناهنجار خارجي مچ پا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 

هدف: راستاي پا بر حرکت استخوان ها و مفاصل پروگزيمال تاثير مي گذارد. طبق نظريه زنجيره کينماتيک، ضعف در عملکرد يک سگمان حرکتي مي تواند ساير بخش هاي حرکتي را نيز تحت تاثير قرار دهد. لذا هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط شيب لگن و قوس کمري با قدرت عضلات کمربند کمري لگني در افراد داراي ناهنجار خارجي مچ پا در وضعيت ايستاده بود.
روش بررسي: 53 مرد داراي ناهنجار خارجي مچ پا با ميانگين سني
23.2±2.27، قد 169±6.76 و وزن 67.2±6.47 در اين مطالعه شرکت کردند. قدرت ايزومتريک عضلات با دينامومتر دستي، شيب لگن با شيب سنج، قوس کمري با استفاده از خط کش منعطف و انحراف خارجي مچ پا (Pronation) پا با استفاده از شاخص افت ناوي، ارزيابي شد.
يافته ها: يافته هاي تحقيق با استفاده از روش هاي آماري همبستگي بين متغيرها تجزيه و تحليل شد. بين قدرت ايزومتريک عضلات فلکسور ران و زاويه قوس کمري (
r=0.59، p=0.003) و همچنين بين شيب لگن و زوايه قوس کمري (r=0.46، p=0.012در افراد داراي ناهنجار خارجي مچ پا ارتباط معني داري وجود داشت. بين ساير متغيرهاي تحقيق ارتباط معني داري وجود نداشت (p³0.05).
نتيجه گيري: ارتباط مثبت و معني دار قدرت عضلات فلکسور ران با قوس کمري و همچنين شيب لگن با قوس کمري را مي توان يک استراتژي جبراني وضعيتي در افراد داراي ناهنجاري
Pronation مچ پا دانست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جاودانه، ن.، و جاودانه، ن.، و پورمحمودیان، پ.، و مظفری پور، ا. (1394). بررسی ارتباط شیب لگن و قوس کمری با قدرت عضلات کمربند کمری لگنی افراد ناهنجار خارجی مچ پا. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد, 4(3), 25-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245879Vancouver : کپی

جاودانه نوراله، جاودانه نورمحمد، پورمحمودیان پدرام، مظفری پور اسماعیل. بررسی ارتباط شیب لگن و قوس کمری با قدرت عضلات کمربند کمری لگنی افراد ناهنجار خارجی مچ پا. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد. 1394 [cited 2021May08];4(3):25-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245879IEEE : کپی

جاودانه، ن.، جاودانه، ن.، پورمحمودیان، پ.، مظفری پور، ا.، 1394. بررسی ارتباط شیب لگن و قوس کمری با قدرت عضلات کمربند کمری لگنی افراد ناهنجار خارجی مچ پا. علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد, [online] 4(3), pp.25-33. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245879. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی