برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير برنامه آموزش خودمراقبتي مبتني بر مدل اورم بر استرس بيماران تحت همودياليز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: استرس از شايع ترين مشکلات روانشاختي بيماران تحت درمان با همودياليز مي باشد که مي تواند بر کيفيت زندگي، پذيرش درمان و سير بيماري تاثير منفي داشته باشد. اين پژوهش با هدف تعيين تاثير برنامه آموزش خودمراقبتي مبتني بر مدل اورم بر استرس بيماران تحت همودياليز انجام گرديد.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي از نوع طرح پيش آزمون و پس آزمون با يک گروه کنترل مي باشد که در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي زنجان انجام شد. در اين پژوهش 71 بيمار تحت همودياليز به روش در دسترس انتخاب شدند و به صورت تخصيص تصادفي بلوکي به دو گروه آزمون و کنترل تقسيم شدند. پس از نيازسنجي بيماران در زمينه مراقبت از خود، آموزش خودمراقبتي در شش جلسه نيم ساعته و به فاصله يک هفته جهت بيماران گروه مداخله اجرا گرديد. ميزان استرس بيماران هر دو گروه قبل و يک ماه بعد از مداخله، با استفاده از بخش استرس پرسشنامه
DASS 42 بررسي شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 19شامل آمار توصيفي، آزمون t زوجي،t  مستقل و آزمون کاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين امتياز استرس قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون کاهش معني داري را نشان داد (
p<0.001). همچنين اختلاف ميانگين نمره استرس بين دو گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله معني دار بود (p=0.03).
نتيجه گيري: با توجه به تاثير برنامه آموزشي طراحي شده در اين مطالعه، به نظر مي رسد مي توان از اين روش موثر و کم هزينه براي کاهش استرس بيماران تحت همودياليز استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رستمی، ف.، و رمضانی بدر، ف.، و امینی، ک.، و پزشکی، ا. (1394). بررسی تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتی مبتنی بر مدل اورم بر استرس بیماران تحت همودیالیز. مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL), 5(1), 13-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245877Vancouver : کپی

رستمی فاطمه، رمضانی بدر فرهاد، امینی کوروش، پزشکی ایوب. بررسی تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتی مبتنی بر مدل اورم بر استرس بیماران تحت همودیالیز. مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL). 1394 [cited 2021August01];5(1):13-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245877IEEE : کپی

رستمی، ف.، رمضانی بدر، ف.، امینی، ک.، پزشکی، ا.، 1394. بررسی تاثیر برنامه آموزش خودمراقبتی مبتنی بر مدل اورم بر استرس بیماران تحت همودیالیز. مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی (PREVENTIVE CARE IN NURSING & MIDWIFERY JOURNAL), [online] 5(1), pp.13-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245877. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 293 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی