برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 211 تا صفحه 220 .
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه مردان شرکت کننده در يک برنامه آموزشي تنظيم خانواده در مورد ضرورت و کيفيت آن: گامي به سوي تحقق مشارکت مردان در بهداشت باروري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد، مرکز تحقیقات هپاتیت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان. خرم آباد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: مشارکت مردان در برنامههاي بهداشت باروري يکي از جنبههاي مهم حقوق بهداشت باروري ميباشد. بدون مشارکت فعال مردان اهداف مهم بهداشت باروري محقق نخواهد شد. اين مطالعه با هدف بررسي ديدگاه مردان شرکتکننده در يک برنامه آموزشي مشاوره قبل از ازدواج در مورد اين برنامه آموزشي انجام شد.
مواد و روش: مطالعه حاضر به صورت مقطعي انجام شد. 104 نفر از مردان در شرف ازدواج که جهت شرکت در جلسه آموزشي مشاوره قبل از ازدواج به مرکز بهداشتي – درماني فياض بخش گناباد مراجعه نموده بودند با استفاده از روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. پرسشنامه اي در مورد ارزيابي ديدگاه مردان در مورد برنامه هاي تنظيم خانواده و جلسه آموزشي توسط نمونه ها تکميل شد. تجزيه و تحليل اطلاعات توسط نرم فزار
SPSS19 انجام شد.
يافته ها: اکثريت نمونه ها (46.6 درصد) لزوم برگزاري جلسات آموزشي مرتبط با تنظيم خانواده را خيلي زياد و 65.5 درصد آنها ميزان اطلاعات خود در مورد روش هاي تنظيم خانواده را در حد زياد ارزيابي کردند. منبع کسب اطلاعات در مورد روش هاي تنظيم خانواده در اکثر نمونه ها (53 درصد) کتاب و لوح هاي فشرده آموزشي بود. 48.1 درصد آنها کيفيت جلسه آموزشي را خوب ارزيابي نمودند و 69 درصد آنها تاثير اين جلسه آموزشي در افزايش ميزان اطلاعات خود را در سطح زياد ارزيابي نمودند. 59 درصد معتقد بودندکه شرکت در اين جلسه آموزشي باعث بهبود روابط صحيح آنها با همسرشان خواهد شد و 64 درصد نمونه ها نيز کاربرد مطالب ارائه شده در اين جلسه آموزشي را جهت شروع زندگي مشترک در حد متوسط ارزيابي نمودند
.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد که اکثر مردان به تاثير مثبت جلسات آموزشي تنظيم خانواده بر افزايش اطلاعات خود اذعان داشته و نياز به جلسات بيشتر و همچنين مشاوره خصوصي تنظيم خانواده را بيان داشتند. لذا پيشنهاد مي شود علاوه بر افزايش تعداد جلسات آموزشي مرتبط با تنظيم خانواده، امکان انجام مشاوره خصوصي در صورت تقاضاي مراجعه کنندگان فراهم شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی