برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 191 تا صفحه 200 .
 
عنوان مقاله: 

اثر بخشي گروه درماني شناختي به روش مايکل فري در بهبود اضطراب و افسردگي زندانيان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: شيوع اختلالات رواني بين زندانيان، سه تا چهار برابر جامعه عادي است و در ايران، شيوع اين اختلالات در جامعه عادي 25 تا 30 درصد و در زندان هاي کشور بين 52 تا 87.5 درصد است. مطالعه حاضر به بررسي تاثير گروه درماني شناختي به روش مايکل فري بر کاهش علايم اضطراب و افسردگي در زندانيان مي پردازد.
مواد و روش: اين پژوهش از نوع نيمه تجربي همراه با پيش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماري کليه زندانيان مرد بودند که در زندان محبوس بودند. از بين زندانيان مذکور 30 نفر که داراي نمرات اضطراب و افسردگي متوسط و شديد بودند انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). داده ها با استفاده از پرسشنامه افسردگي بک و اضطراب بک در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون جمع آوري گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل کوواريانس تک متغيره استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که نمرات افسردگي در پيش آزمون در دو گروه آزمايش و کنترل به ترتيب عبارت بودند از38.46 و 37.06 و در پس آزمون به ترتيب گروه آزمايش و کنترل 17.60 و 36.93 بود. همچنين ميانگين نمرات اضطراب در پيش آزمون به ترتيب در گروه آزمايش و کنترل 41.40 و 40.33 و در پس آزمون به ترتيب گروه آزمايش و کنترل به ترتيب 17 و 38.80 بود. بعد از آزمون بين دو گروه از نظر ميانگين نمره افسردگي (f=93.19, p=0.001) و اضطراب (f=369.11, p=0.001) تفاوت معني داري وجود داشت.
بحث و نتيجه گيري: گروه درماني شناختي موجب بهبود علايم اضطراب و افسردگي در زندانيان مي شود. بنابراين پيشنهاد مي گردد به منظور کاهش علايم اضطراب و افسردگي در زندانيان از گروه درماني شناختي به روش مايکل فري استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرزایی، ر.، و موسوی، ا.، و خمر، ع. (1394). اثر بخشی گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در بهبود اضطراب و افسردگی زندانیان. علوم پزشکی صدرا, 3(3), 191-200. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245835Vancouver : کپی

میرزایی رضا، موسوی اسحاق، خمر عاطفه. اثر بخشی گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در بهبود اضطراب و افسردگی زندانیان. علوم پزشکی صدرا. 1394 [cited 2021May07];3(3):191-200. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245835IEEE : کپی

میرزایی، ر.، موسوی، ا.، خمر، ع.، 1394. اثر بخشی گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در بهبود اضطراب و افسردگی زندانیان. علوم پزشکی صدرا, [online] 3(3), pp.191-200. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245835. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی