برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 179 تا صفحه 190 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين سلامت عمومي و هوش هيجاني پرستاران شاغل در بيمارستان هاي استان ايلام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سطح بالاي خودآگاهي همراه با هوش هيجاني، پرستاران را قادر مي سازد تا اعتماد به نفس بيشتري داشته باشند و ضمن ارايه مراقبت هاي بهينه تر، از احترام بيشتري در قبال بيماران خود برخوردار شوند. اين مطالعه با هدف تعيين رابطه بين سلامتي عمومي و هوش هيجاني پرستاران شاغل در بيمارستان هاي استان ايلام انجام شد.
مواد و روش : اين پژوهش يک مطالعه مقطعي بود که در سال 1393 به روش سر شماري در کل پرستاران شاغل (335 پرستار) در 12 مرکز درماني و بيمارستان هاي واقع در استان ايلام انجام شد. از پرسشنامه استاندارد هوش هيجاني و سلامت عمومي (GHQ-28) جهت جمع اوري اطلاعات استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون هاي تي تست، تحليل واريانس يک طرفه و آزمون همبستگي پيرسون تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين سن پرستاران در اين مطالعه 34.48±16.8 سال برآورد گرديد. همچنين ميانگين نمره سلامت عمومي 32.53±5.43 بود که نشان دهنده وضعيت تا حدودي مطلوب سلامت عمومي در پرستاران است و ميانگين هوش هيجاني 90.28±14.17 به دست آمد که وضعيت مطلوب آنها را از لحاظ هوش هيجاني نشان مي داد. بين سلامت عمومي و هوش هيجاني پرستاران ارتباط معني دار آماري مشاهده شد (r=0.4, p=0.01) همچنين ارتباط سلامت عمومي پرستاران با متغيرهاي جنسيت (p=0.03)، سن (p=0.01)، وضعيت تاهل (p=0.02) و ابعاد هوش هيجاني (p£0.05) معني دار بود.
بحث و نتيجه گيري: در اين مطالعه بين سلامت عمومي پرستاران با هوش هيجاني رابطه وجود داشت. بهبود عوامل موثر بر هوش هيجاني در پرستاران مانند تدوين برنامه هايي براي آموزش مولفه هاي هوش هيجاني و بسترسازي لازم براي ارتقاي هوش هيجاني در پرستاران مي تواند بر سلامت عمومي آنها اثر مستقيم داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیازی، م.، و منتی، ر.، و دل پیشه، ع.، و منتی، س.، و کسانی، ع. (1394). رابطه بین سلامت عمومی و هوش هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان های استان ایلام. علوم پزشکی صدرا, 3(3), 179-190. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245832Vancouver : کپی

نیازی محسن، منتی رستم، دل پیشه علی، منتی سوسن، کسانی عزیز. رابطه بین سلامت عمومی و هوش هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان های استان ایلام. علوم پزشکی صدرا. 1394 [cited 2021May11];3(3):179-190. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245832IEEE : کپی

نیازی، م.، منتی، ر.، دل پیشه، ع.، منتی، س.، کسانی، ع.، 1394. رابطه بین سلامت عمومی و هوش هیجانی پرستاران شاغل در بیمارستان های استان ایلام. علوم پزشکی صدرا, [online] 3(3), pp.179-190. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245832. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی