برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان ترسيب کربن در گونه گون پنبه اي (Astragalus gossypinus) و علف باغ (Dactylis glomerata) در مناطق کوهستاني هزارجريب بهشهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
 
چکیده: 

دي اکسيد کربن عمده ترين جزء گازهاي گلخانه اي محسوب مي شود. به منظور کاهش دي اکسيد کربن اتمسفري و ايجاد تعادل در محتواي گازهاي گلخانه اي، کربن اتمسفر بايد جذب و در فرم هاي متعدد ترسيب شود. کربن عنصر اصلي گازهاي گلخانه اي محسوب مي شود که ترسيب آن از طريق فرايند فتوسنتز و زيتوده گياهي، ساده ترين و ارزان ترين راهکار ممکن براي کاهش سطح اين گاز اتمسفري است. بنابراين، تحقيق حاضر به مقايسه ترسيب کربن در گونه بوته اي (Astragalus gossypinus F.) و علفي (Dactylis glomerata L.) در بخشي از مراتع نيمه خشک سرد وزوار هزارجريب بهشهر در استان مازندران پرداخته است. پس از تعيين منطقه معرف در دو سايت قرق و مرتع تحت چرا، از پوشش گياهي و خاک به روش تصادفي- سيستماتيک نمونه برداري صورت گرفت. به اين منظور 2 ترانسکت به طول 100 متر به صورت موازي با فاصله 500 متر در هر سايت مستقر و در امتداد هر ترانسکت، بر اساس الگوي پراکنش گياهان، 20 پلات 1 متر مربعي به طور تصادفي قرار داده شد. در مجموع 40 پايه گياهي و 80 نمونه خاک (در دو عمق 0-15 و 15-30 سانتي متر) برداشت شد. نتايج آماري اين بررسي نشان داد که بين ترسيب کربن اندام هاي مختلف گونه هاي تحت بررسي مرتع قرق با اندام هاي نظير آن ها در مرتع تحت چرا تفاوت معني داري وجود دارد. ضرايب تبديل وزن زيتوده به کربن آلي اندام هاي برگ، ساقه و ريشه در منطقه قرق شده نسبت به منطقه تحت چرا افزايش يافته که اين افزايش در گونه گون پنبه اي در اندام ريشه با 8.12 درصد و در گونه علف باغ در اندام ساقه با 3.75 درصد بيشترين ميزان را داشته است. بررسي کربن ذخيره شده در خاک نيز نشان داد که در هر 2 عمق تحت مطالعه، منطقه قرق نسبت به منطقه تحت چرا، ترسيب کربن بيشتري داشته است. همچنين خاک در مقايسه با بيوماس گياهي، کربن بيشتري را در خود ذخيره کرده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسن نژاد، م.، و تمرتاش، ر.، و طاطیان، م. (1393). مقایسه میزان ترسیب کربن در گونه گون پنبه ای (Astragalus gossypinus) و علف باغ (Dactylis glomerata) در مناطق کوهستانی هزارجریب بهشهر. محیط شناسی, 40(1 (پیاپی 69)), 29-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245750Vancouver : کپی

حسن نژاد مرضیه، تمرتاش رضا، طاطیان محمدرضا. مقایسه میزان ترسیب کربن در گونه گون پنبه ای (Astragalus gossypinus) و علف باغ (Dactylis glomerata) در مناطق کوهستانی هزارجریب بهشهر. محیط شناسی. 1393 [cited 2021May14];40(1 (پیاپی 69)):29-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245750IEEE : کپی

حسن نژاد، م.، تمرتاش، ر.، طاطیان، م.، 1393. مقایسه میزان ترسیب کربن در گونه گون پنبه ای (Astragalus gossypinus) و علف باغ (Dactylis glomerata) در مناطق کوهستانی هزارجریب بهشهر. محیط شناسی, [online] 40(1 (پیاپی 69)), pp.29-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245750. 

 
بازدید یکساله 93 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی