برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي آلودگي سرب خاک ناشي از تردد وسايل نقليه در محدوده پناهگاه حيات وحش قميشلو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
 
چکیده: 

سرب به منزله فلزي غيرضروري، منبع و منشا سميت محيط زيست و انسان است. هدف از مطالعه حاضر تعيين غلظت سرب در غبار کف جاده و حاشيه اطراف در پناهگاه قميشلو با مساحتي حدود 120 هزار هکتار است. اين منطقه را چهار جاده در اطراف محصور کرده است. بار ترافيکي محور جنوبي 19000 - 3600 خودرو در روز گزارش شده است. در اين منطقه، 12 نمونه غبار کف جاده و 72 نمونه خاک از فواصل 3، 20 و 50 متري از دو طرف جاده از عمق 5 سانتي متر سطحي جمع آوري شد. سرب نمونه ها با روش ايزو 11466 استخراج و با دستگاه جذب اتمي شعله اي اندازه گيري شد. غلظت سرب غبار کف جاده مناطق پرترافيک 800.17±109.28 و مناطق کم ترافيک 582.28±71.28 ميلي گرم بر کيلوگرم است. علاوه بر آن، آزمون تجزيه واريانس نشان داد اختلاف غلظت سرب در مناطق مختلف پر و کم ترافيک معني دار است (P=0.005). نسبت متوسط غلظت سرب مناطق پرترافيک به کم ترافيک غبار، حاشيه هاي 3، 20 و 50 متري به ترتيب 1.37، 1.97، 1.42 و 1.40 به دست آمد. بنابراين، تردد در جاده عامل اصلي منشا سرب در جاده و حاشيه آن است. نتايج نشان داد غلظت سرب با دورشدن از جاده کاهش معني داري دارد. نتايج گوياي تاثير معني دار جاده تا محدوده 20 متري در حاشيه منطقه است و اختلاف غلظت در فواصل دورتر معني دار نيست. دو شاخص انباشت زميني و آلودگي براي بيان کلاس آلودگي محدوده مورد مطالعه استفاده شد. بررسي شاخص نشان مي دهد غبار جاده در کلاس آلودگي زياد است. خاک حاشيه 3 متري داراي دامنه اي از کلاس هاي غيرآلوده تا آلودگي متوسط است. شاخص Ipollدر حاشيه ها داراي اختلاف معني داري با Igeo در حاشيه هاست (P=0.001). بيش از 22.4 درصد از نقاط مورد مطالعه داراي سهم آلودگي انسان ساخت بين 100 - 75 درصد از کل آلودگي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دواشی، ل.، و عظیم زاده، ح.، و دادفرنیا، ش.، و دانیالی، س. (1392). بررسی آلودگی سرب خاک ناشی از تردد وسایل نقلیه در محدوده پناهگاه حیات وحش قمیشلو. محیط شناسی, 39(3 (پیاپی 67)), 49-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245743Vancouver : کپی

دواشی لیلا، عظیم زاده حمیدرضا، دادفرنیا شایسته، دانیالی سیدرحمان. بررسی آلودگی سرب خاک ناشی از تردد وسایل نقلیه در محدوده پناهگاه حیات وحش قمیشلو. محیط شناسی. 1392 [cited 2021July26];39(3 (پیاپی 67)):49-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245743IEEE : کپی

دواشی، ل.، عظیم زاده، ح.، دادفرنیا، ش.، دانیالی، س.، 1392. بررسی آلودگی سرب خاک ناشی از تردد وسایل نقلیه در محدوده پناهگاه حیات وحش قمیشلو. محیط شناسی, [online] 39(3 (پیاپی 67)), pp.49-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245743. 

 
بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی