برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر انگيزه يادگيري (دروني و بيروني)، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: ميزان انگيزه يادگيري و عزت نفس دانشجويان پرستاري به دلايل مختلفي مانند نگرش منفي افراد جامعه نسبت به رشته، شکاف بين تئوري و عمل و عدم رضايت از محيط باليني پايين مي باشد. آموزش مهارت هاي زندگي مي تواند زمينه را براي افزايش عزت نفس و در نتيجه ارتقاي انگيزه يادگيري آنان فراهم آورد. هدف مطالعه ي حاضر بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر انگيزه يادگيري (دروني و بيروني)، پيشرفت تحصيلي و عزت نفس دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي تبريز مي باشد.
روش: در اين پژوهش نيمه تجربي پيش و پس آزمون با گروه کنترل، 160 نفر از دانشجويان پرستاري دانشکده هاي پرستاري مامايي تبريز و مراغه در سال تحصيلي 93-1392 شرکت نمودند. پس از انتخاب تصادفي دو دوره از بين ورودي هاي مختلف و اجراي پيش آزمون، دانشجويان به دو گروه تجربي و کنترل تقسيم شدند. گروه تجربي کلاس هاي آموزشي مهارت هاي زندگي را گذراندند. از مقياسهاي انگيزه تحصيلي هارتر، عزت نفس رزنبرگ و مقايسه ميانگين نمرات دو ترم تحصيلي قبل و بعد از مداخله به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي (فراواني و ميانگين) و استنباطي (تي مستقل و وابسته، کوواريانس و مجذور کاي) و نرم افزار 21 Spss تجزيه تحليل گرديد.
يافته ها: پس از آموزش مهارت هاي زندگي، افزايش معني داري بين ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش آزمون و پس آزمون انگيزه يادگيري دروني، عزت نفس، پيشرفت تحصيلي در گروه تجربي مشاهده گرديد (p<0.05)با تعديل تاثير نمرات پيش آزمون، اختلاف بين ميانگين نمرات پس آزمون پيشرفت تحصيلي، انگيزه يادگيري دروني و عزت نفس دانشجويان در دو گروه تجربي و کنترل معني دار (p<0.01) است بطوري که مداخله به ترتيب 18%، 5%، 11% و 71% تغييرات واريانس انگيزه يادگيري دروني و بيروني، پيشرفت تحصيلي و عزت نفس را تبيين مي کند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که آموزش مهارت هاي زندگي بر انگيزه دروني، پيشرفت تحصيلي و عزت نفس دانشجويان پرستاري موثر بوده است، لذا لزوم توجه بيشتر به آموزش مهارت هاي اجتماعي آشکار مي شود. پيشنهاد مي شود دانشگاه هاي علوم پزشکي نسبت به برگزاري برنامه هايي براي آموزش مهارت هاي زندگي و ارتقاي سلامت روان به همراه مشاوره هاي تحصيلي اهتمام بيشتري بورزند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقاجری، پ.، و حسین زاده، م.، و مهدوی، ن.، و هشترودی زاده، م.، و وحیدی، م. (1394). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه یادگیری (درونی و بیرونی), عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. آموزش پرستاری, 4(2 (پیاپی 12)), 18-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245711Vancouver : کپی

آقاجری پروانه، حسین زاده مینا، مهدوی نادر، هشترودی زاده محمد، وحیدی مریم. تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه یادگیری (درونی و بیرونی), عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. آموزش پرستاری. 1394 [cited 2021July30];4(2 (پیاپی 12)):18-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245711IEEE : کپی

آقاجری، پ.، حسین زاده، م.، مهدوی، ن.، هشترودی زاده، م.، وحیدی، م.، 1394. تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه یادگیری (درونی و بیرونی), عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری. آموزش پرستاری, [online] 4(2 (پیاپی 12)), pp.18-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245711. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 179 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی