برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  11 , شماره  35 ; از صفحه 19 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و رتبه بندي انواع تعهد سازماني پرسنل با در نظر گرفتن ساختار جمعيت شناختي (مطالعه موردي؛ يکي از صنايع دفاعي وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر درخصوص بررسي و رتبه بندي انواع تعهد سازماني پرسنل با در نظر گرفتن ساختار جمعيت شناختي مي باشد. روش تحقيق از نظر نوع طرح تحقيق، توصيفي (غير آزمايشي) و از نظر روش، همبستگي و از نظر هدف، کاربردي است. جامعه آماري اين تحقيق کليه کارکنان و مديران صنعت مورد مطالعه در سال 93 به تعداد 160 نفر و حجم نمونه طبق جدول تصميم گيري کرجسي، مورگان و کوهن، به تعداد 113 نفر مي باشد. شيوه جمع آوري اطلاعات پيمايشي - ميداني است. پرسشنامه شامل دو قسمت است: قسمت اول؛ محقق ساخته و شامل اطلاعات فردي پاسخ دهندگان مشتمل بر شش گويه (محل خدمت، تحصيلات و ...) قسمت دوم؛ پرسشنامه تعهد سازماني (OCQ) شامل 15 گويه (تدوين شده توسط صاحب نظراني به نام هاي لينا لاب مدين، لورتا گوستنين و همکاران). در همه اين پرسش نامه ها از مقياس ليکرت استفاده شده است. روايي ابزار با استفاده از روايي قضاوتي مورد تاييد و پايايي آن با اجرا بر روي 113 نمونه تعيين شده با ضريب آلفاي کرونباخ توسط نرم افزار SPSS برابر با %90.7 به اثبات رسيده است. در اين پژوهش توسط نرم افزار آمار SPSS و EXCEL براي تحليل داده ها از شيوه آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده گرديده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد بين سن، نوع شغل، سطح تحصيلات، سابقه کار و حوزه شغلي با تعهد سازماني رابطه معناداري وجود ندارد و فقط بين نوع عضويت پرسنل با تعهد سازماني رابطه معنادار ديده مي شود و نتايج حاکي از امتياز پايين تعهد از نوع مستمر و امتياز بالاي تعهد از نوع هنجاري مي باشد يعني ميران تعهد هنجاري در بين پرسنل از امتياز بالايي برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی