برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 150 تا صفحه 158 .
 
عنوان مقاله: 

اثر مداخله آموزشي مبتني بر روش آموزشي کليپ کارتوني در بهبود رفتارهاي محافظتي اثرت زيان بار اشعه آفتاب در دانش آموزان پسر شهر زاهدان (رفتارهاي محافظتي اثرت زيان بار اشعه آفتاب)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: محافظت از پوست و چشم در برابر خطرات اشعه ماوراي بنفش نور خورشيد با استفاده از به کارگيري وسايل حفاظت فردي (لباس، کلاه، کرم ضد آفتاب و عينک) يکي از مهم ترين اقدامات پيشگيرانه در برابر سرطان پوست در بزرگ سالي است. هدف اين مطالعه ارزيابي آموزش به روش پويانمايي بر ارتقاي رفتارهاي محافظتي در دانش آموزان بود.
مواد روش ها: اين پژوهش مداخله اي از نوع نيمه تجربي بود که در 200 نفر از دانش آموزان سال ششم پسر انجام شد. نمونه گيري به روش تصادفي چندمرحله اي خوشه اي انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه چندقسمتي بود که روايي و پايايي آن با استفاده از پانل متخصصان و آزمون آلفاي کرونباخ به ترتيب با مقادير
0.80 و 0.83 مورد تاييد قرار گرفت. بعد از گردآوري داده ها مرحله اول برنامه آموزشي که شامل سخنراني به همراه نمايش کليپ کارتوني بود در گروه مداخله انجام شد. پس از گذشت دوره انتظار (2 ماه) دوباره دادها در گروهاي مورد مطالعه گردآوري و با کمکSPSS16  و آزمون هاي تي مستقل و زوجي، کاي اسکوئر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: استفاده از تمام وسايل محافظت کننده در برابر نور خورشيد (کرم ضد آفتاب، لباس، کلاه لبه دار و عينک آفتابي) بعد از مداخله به طور معنادار افزايش يافت و يافته ها نشان داد که استفاده از کرم ضد آفتاب، با افزايش از 35% به
%70.9 بعد از مداخله آموزشي بيش ترين تغيير را داشته است.
نتيجه گيري: مداخله آموزشي و به کارگيري رسانه هاي تصويري از جمله کليپ کارتوني در ارتقاي دانش و رفتارهاي پيشگيري از اثرات زيان بار اشعه آفتاب (کرم ضد آفتاب، لباس، کلاه لبه دار و عينک آفتابي) موثر است. همچنين ضروري است که فرآيندهاي آموزشي تغيير رفتار با در نظر گرفتن سياست هاي بهداشت همگاني تقويت شوند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی، ع.، و مسعودی، غ.، و میرزایی، ر.، و شهرکی پور، م.، و حسینی، س.، و رحیمی، س. (1394). اثر مداخله آموزشی مبتنی بر روش آموزشی کلیپ کارتونی در بهبود رفتارهای محافظتی اثرت زیان بار اشعه آفتاب در دانش آموزان پسر شهر زاهدان (رفتارهای محافظتی اثرت زیان بار اشعه آفتاب). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 3(2), 150-158. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245683Vancouver : کپی

حسینی عصمت السادات، مسعودی غلامرضا، میرزایی رمضان، شهرکی پور مهناز، حسینی سیدعلی، رحیمی سیده فاطمه. اثر مداخله آموزشی مبتنی بر روش آموزشی کلیپ کارتونی در بهبود رفتارهای محافظتی اثرت زیان بار اشعه آفتاب در دانش آموزان پسر شهر زاهدان (رفتارهای محافظتی اثرت زیان بار اشعه آفتاب). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1394 [cited 2021May17];3(2):150-158. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245683IEEE : کپی

حسینی، ع.، مسعودی، غ.، میرزایی، ر.، شهرکی پور، م.، حسینی، س.، رحیمی، س.، 1394. اثر مداخله آموزشی مبتنی بر روش آموزشی کلیپ کارتونی در بهبود رفتارهای محافظتی اثرت زیان بار اشعه آفتاب در دانش آموزان پسر شهر زاهدان (رفتارهای محافظتی اثرت زیان بار اشعه آفتاب). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 3(2), pp.150-158. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245683. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی