برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 141 تا صفحه 149 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط ميزان علاقه اجتماعي با سلامت عمومي سالمندان غيرمقيم و مقيم در مراکز سالمندان شهرستان اردبيل (سلامت عمومي سالمندان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سلامت عمومي سالمندان به دليل پديده افزايش جمعيت آن ها، يکي از مهم ترين چالش هاي اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي قرن بيست ويکم به شمار مي رود. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط علاقه اجتماعي سالمندان با سلامت عمومي سالمندان مقيم و غيرمقيم در مراکز سالمندان انجام شد.
مواد و روش ها: روش مطالعه توصيفي همبستگي بود و جامعه آماري آن متشکل از کليه زنان و مردان سالمند مقيم در سراي سالمندان و غيرمقيم شهر اردبيل در سال 1393 بودند. 56 سالمند مقيم مراکز به صورت تصادفي و 53 نفر سالمند غيرمقيم به صورت هدفمند انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ
(28-GHQ) و مقياس علاقه اجتماعي سوليمان (SSSI) مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با آزمون هاي آماري کاي اسکوئر، تحليل واريانس يک عاملي، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه تحليل شد.
يافته ها: بين علاقه اجتماعي سالمندان و نشانگان هاي سلامت عمومي آن ها در هر دو گروه رابطه منفي وجود دارد و علاقه اجتماعي در سالمندان مقيم مراکز 62 تا 87% و در سالمندان غيرمقيم 78 تا 86% از واريانس مولفه هاي سلامت عمومي را تبيين مي کند (
p>0.001). همچنين ميانگين اضطراب سالمندان مقيم در مراکز کمتر و ميانگين اختلال در کارکرد اجتماعي سالمندان غيرمقيم بيشتر بود (p<0.05).
نتيجه گيري: شناسايي و تقويت ميزان علاقه اجتماعي سالمندان مقيم و غيرمقيم در مراکز مي تواند به عنوان مداخله اي اثربخش در راستاي پيشگيري و ارتقاء سلامت عمومي سالمندان، مورد استفاده متخصصان، خانواده ها و خود سالمندان قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عطادخت، ا.، و زارع، ر.، و کرامتی تپراقلو، ن. (1394). ارتباط میزان علاقه اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان غیرمقیم و مقیم در مراکز سالمندان شهرستان اردبیل (سلامت عمومی سالمندان). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 3(2), 141-149. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245677Vancouver : کپی

عطادخت اکبر، زارع رقیه، کرامتی تپراقلو نرگس. ارتباط میزان علاقه اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان غیرمقیم و مقیم در مراکز سالمندان شهرستان اردبیل (سلامت عمومی سالمندان). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1394 [cited 2021July30];3(2):141-149. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245677IEEE : کپی

عطادخت، ا.، زارع، ر.، کرامتی تپراقلو، ن.، 1394. ارتباط میزان علاقه اجتماعی با سلامت عمومی سالمندان غیرمقیم و مقیم در مراکز سالمندان شهرستان اردبیل (سلامت عمومی سالمندان). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 3(2), pp.141-149. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245677. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 162 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی