برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  4 , شماره  16 ; از صفحه 1 تا صفحه 8 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع ژن تيپ TEM و مقاومت آنتي بيوتيکي در باکتري هاي اشريشياکلي و کلبسيلا پنومونيه جدا شده از بيماران با عفونت بيمارستاني مراجعه کننده به بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در طول سال 1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: توليدآنزيم بتالاکتامازهاي وسيع الطيف (Extended spectrum beta lactamase, ESBL) امروزه به عنوان يک تهديد عمده در سراسر جهان با توجه به درمان هاي محدود مي باشد. اين مطالعه جهت بررسي الگوهاي حساسيت آنتي بيوتيکي و بررسي حضور ژن TEM در ايزوله هاي اشريشياکلي و کلبسيلا پنومونيه جداسازي شده از نمونه هاي مختلف باليني انجام شد.
مواد و روش ها: نمونه هاي مختلف باليني در طول سال 90 از مراکز درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي جمع آوري و جهت تشخيص آن به آزمايشگاه دانشگاه فرستاده شد؛ براي شناسايي مقاومت آنتي بيوتيکي از روش ديسک ديفيوژن و براي تعيين فراواني محصولات ژن
TEM از روش PCR با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي آن استفاده شد.
يافته ها: از ميان 50 ايزوله کلبسيلا پنومونيه تعداد 17 ايزوله (34%) توليدکننده بتالاکتامازهاي وسيع الطيف
ESBL و داراي ژن بتالاکتاماز TEMبودند، مقاومت به سفوتاکسيم 90 درصد، بيشترين مقدار و کمترين درجه مقاومت مربوط به ايمي پنم 4 درصد گزارش شدند. در ميان 50 سوش اشرشياکلي از نظر مقاومت آنتي بيوتيکي، مقاومت به سفکسيم 90 درصد بيشترين مقدار و مقاومت به مروپنم 6 درصد کمترين مقدار گزارش شد. در بين سوش هاي اشرشياکلي7 مورد (14%) توليدکننده بتالاکتامازهاي وسيع الطيف ESBLو داراي ژن بتالاکتاماز TEMبودند.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي مقاومت به داروهاي بتالاکتام در بين باکتري هاي مورد مطالعه، انجام دقيق تست آنتي بيوگرام جهت درمان مناسب توصيه مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسلامی، گ.، و صمدی، ر.، و باصری، ن.، و زینال فام، ر.، و زینالی، ر. (1393). بررسی شیوع ژن تیپ TEM و مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های اشریشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران با عفونت بیمارستانی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طول سال 1390. تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی, 4(16), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245667Vancouver : کپی

اسلامی گیتا، صمدی رقیه، باصری ندا، زینال فام رقیه، زینالی رویا. بررسی شیوع ژن تیپ TEM و مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های اشریشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران با عفونت بیمارستانی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طول سال 1390. تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی. 1393 [cited 2021May08];4(16):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245667IEEE : کپی

اسلامی، گ.، صمدی، ر.، باصری، ن.، زینال فام، ر.، زینالی، ر.، 1393. بررسی شیوع ژن تیپ TEM و مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های اشریشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران با عفونت بیمارستانی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طول سال 1390. تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی, [online] 4(16), pp.1-8. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245667. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی