برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 116 تا صفحه 124 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين اثربخشي آموزش فعاليت بدني بر مسخ شخصيت و عدم کفايت شغلي کارمندان (آموزش فعاليت بدني)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه بهداشت و مدیریت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: انسان عصر حاضر در جريان سازگاري با محيط اجتماعي و شغلي خود ناچار است محدوديت ها و فشارهايي را متحمل شود. فشارهاي رواني ناشي از شغل از جمله استرس هايي هستند که اگر بيش از حد باشند، مي توانند با ايجاد عوارض جسمي، رواني و رفتاري براي فرد، سلامت وي را به مخاطره اندازند. لذا اين مطالعه با هدف تعيين اثربخشي آموزش فعاليت بدني بر مسخ شخصيت و عدم کفايت شغلي انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش نيمه تجربي، با مشارکت 200 نفر کارمندان آق قلا انجام شد. اين افراد به صورت نمونه گيري آسان و در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه 3 قسمتي مشتمل بر مشخصات جمعيت شناختي، پرسشنامه فعاليت بدني
(IPAQ) و پرسشنامه فرسودگي شغلي (MBI) بود. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي تي مستقل، تي زوجي، ضريب همبستگي پيرسون و آناليز واريانس يک طرفه با بهره گيري از SPSS16 در سطح معناداري 0.05 تحليل شدند.
يافته ها:
%57.5 از افراد را مردان تشکيل دادند که 91% آن ها متاهل بودند. ميانگين سني افراد 38.52±7.86 سال بود. نتايج نشان داد پس از مداخله ميانگين نمره فعاليت بدني افزايش يافته و همچنين با افزايش فعاليت بدني ميانگين نمره احساس عدم کفايت شغلي افراد کاهش يافته که نشان دهنده افزايش رضايت از کار کارمندان است و همچنين با کاهش ميانگين نمره مسخ شخصيت باعث بهبود روابط افراد با همکاران و دريافت کنندگان خدمات گرديد.
نتيجه گيري: افزايش فعاليت بدني يکي از راهکارهاي کاهش مسخ شخصيت و عدم کفايت شغلي در کارمندان است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وفایی نجار، ع.، و واحدیان شاهرودی، م.، و طهرانی، ه.، و دوگونچی، م.، و لعل منفرد، ا. (1394). تعیین اثربخشی آموزش فعالیت بدنی بر مسخ شخصیت و عدم کفایت شغلی کارمندان (آموزش فعالیت بدنی). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 3(2), 116-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245663Vancouver : کپی

وفایی نجار علی، واحدیان شاهرودی محمد، طهرانی هادی، دوگونچی میترا، لعل منفرد الهه. تعیین اثربخشی آموزش فعالیت بدنی بر مسخ شخصیت و عدم کفایت شغلی کارمندان (آموزش فعالیت بدنی). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1394 [cited 2021May13];3(2):116-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245663IEEE : کپی

وفایی نجار، ع.، واحدیان شاهرودی، م.، طهرانی، ه.، دوگونچی، م.، لعل منفرد، ا.، 1394. تعیین اثربخشی آموزش فعالیت بدنی بر مسخ شخصیت و عدم کفایت شغلی کارمندان (آموزش فعالیت بدنی). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 3(2), pp.116-124. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245663. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی