برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 95 تا صفحه 104 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي مداخله شناختي - رفتاري - هيجاني زوج محور و مداخله بيمارمحور بر کيفيت رابطه زوجين در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد: يک مطالعه مقدماتي (مداخله شناختي - رفتاري - هيجاني)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آرتريت روماتوئيد يک بيماري مزمن خودايمني است که علاوه بر عوارض جسمي مي تواند منجر به تجربه افسردگي و اضطراب شود و اثرات آن مي تواند به همسر و اعضاي خانواده نيز گسترش يابد. هدف اين پژوهش طراحي و آزمون اثربخشي يک الگوي مداخله شناختي - رفتاري - هيجاني زوج محور و مقايسه آن با يک الگوي شناختي - رفتاري بيمارمحور بر کيفيت رابطه زوجين در زنان مبتلا به آرتريت روماتوئيد بود.
مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع شبه تجربي با پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري سه ماهه بود. تعداد 90 نفر از زنان مبتلا به بيماري آرتريت روماتوئيد از طريق نمونه گيري قضاوتي در اين پژوهش شرکت کردند و به صورت تصادفي به سه گروه مداخله زوج محور، مداخله بيمارمحور و يک گروه کنترل اختصاص يافتند. مقياس وضعيت زناشويي گلومبک - راست
(GRIMS) پيش، پس و نيز سه ماه پس از مداخله توسط شرکت کنندگان تکميل شد و شاخص آنزيم التهاب (CRP) از طريق انجام آزمايش خون پيش و پس از مداخله سنجيده شد. گروه هاي آزمايش در برنامه مداخله زوج محور (7 جلسه با حضور زوجين) و برنامه مداخله بيمارمحور (7 جلسه صرفا حضور شخص بيمار) شرکت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار باقي ماند. داده ها با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيري با رويکرد اندازه گيري مکرر همراه با آزمون تعقيبي و از طريق SPSS16 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: عليرغم موثر بودن هر دو نوع مداخله، مداخله زوج محور (
d=0.20) در مقايسه با مداخله بيمارمحور (d=0.06) داراي اندازه اثر بيشتري در کيفيت رابطه زناشويي بود و اين تفاوت در پيگيري سه ماهه نيز پايدار بود. عليرغم کاهش آنزيم التهابي (CRP) در پس آزمون، تفاوت معناداري (F= (2,87) 0.33؛ p>0.71) بين سه گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: مداخله شناختي - رفتاري - هيجاني زوج محور به عنوان مداخله اي موثر مي تواند جهت بهبود کيفيت رابطه زوجين در بيماران آرتريت روماتوئيد به کار گرفته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بشارت، م.، و صالحی، م.، و رستمیان، ع.، و قربانی، ن. (1394). مقایسه اثربخشی مداخله شناختی - رفتاری - هیجانی زوج محور و مداخله بیمارمحور بر کیفیت رابطه زوجین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید: یک مطالعه مقدماتی (مداخله شناختی - رفتاری - هیجانی). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 3(2), 95-104. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245658Vancouver : کپی

بشارت محمدعلی، صالحی مریم، رستمیان عبدالرحمان، قربانی نیما. مقایسه اثربخشی مداخله شناختی - رفتاری - هیجانی زوج محور و مداخله بیمارمحور بر کیفیت رابطه زوجین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید: یک مطالعه مقدماتی (مداخله شناختی - رفتاری - هیجانی). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1394 [cited 2021May17];3(2):95-104. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245658IEEE : کپی

بشارت، م.، صالحی، م.، رستمیان، ع.، قربانی، ن.، 1394. مقایسه اثربخشی مداخله شناختی - رفتاری - هیجانی زوج محور و مداخله بیمارمحور بر کیفیت رابطه زوجین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید: یک مطالعه مقدماتی (مداخله شناختی - رفتاری - هیجانی). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 3(2), pp.95-104. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245658. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی