برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 14 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

ارتقاء فعاليت بدني زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني با استفاده از الگوي فرانظريه اي (فعاليت بدني زنان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومى، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با وجود تمام مزاياي فعاليت بدني، بسياري از مردم در اوقات فراغت خود هنوز مقدار کمي به آن مي پردازند. در اين راستا، مداخله اي نظريه محور با هدف ارتقاي سطح فعاليت بدني در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر ايذه انجام گرديد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مداخله اي نيمه تجربي، يک نمونه تصادفي از 120 نفر از زنان نفر انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها از يک پرسشنامه روا و پايا که شامل داده هاي مربوط به متغيرهاي مراحل تغيير، منافع، موانع، خودکارآمدي و فرايندهاي تغيير بود، استفاده شد. داده هاي اوليه جمع آوري، سپس مداخله آموزشي، به صورت سخنراني و بحث گروهي، براي گروه آزمون انجام گرديد. 3 ماه بعد از پيگيري، داده ها توسط
SPSS16 با آزمون هاي تي و کاي اسکوئر در سطح معناداري 0.05 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: اگرچه قبل از مداخله ارتباط معناداري بين نمره هاي سازه ها در گروه آزمون و شاهد وجود نداشت، اما پس از مداخله، صعود طي مراحل تغيير (
p>0.05) و ارتباط ميان ساير سازه ها معنادار بود. ميانگين نمره هاي سازه هاي خودکارآمدي، منافع و فرآيندهاي تغيير، به ترتيب از 19.38±4.03 به 23.6±2.79، 11.95±5.18 به 19.95±6.03، 33±5.57 به 47.23±5.01 افزايش يافت. اين تفاوت در مورد موانع بين گروه ها معنادار نبود (p<0.05).
نتيجه گيري: طراحي و اجراي برنامه هاي مداخله اي بر مبناي الگوهاي تغيير مي تواند باعث ارتقاي رفتار فعاليت بدني گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسکندری، ن.، و عربان، م.، و ساکی مالحی، ا. (1394). ارتقاء فعالیت بدنی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از الگوی فرانظریه ای (فعالیت بدنی زنان). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 3(1), 14-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245624Vancouver : کپی

اسکندری ناهید، عربان مرضیه، ساکی مالحی امل. ارتقاء فعالیت بدنی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از الگوی فرانظریه ای (فعالیت بدنی زنان). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1394 [cited 2021May13];3(1):14-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245624IEEE : کپی

اسکندری، ن.، عربان، م.، ساکی مالحی، ا.، 1394. ارتقاء فعالیت بدنی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی با استفاده از الگوی فرانظریه ای (فعالیت بدنی زنان). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 3(1), pp.14-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245624. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی