مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

طبقه بندي مورفولوژيكي خط هوشمند ساحلي در راستاي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (پژوهش موردي: از نوشهر تا بابلسر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است