برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  5 , شماره  14 ; از صفحه 75 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير سرمايه فرهنگي و اجتماعي بر مشارکت شهروندان در تفکيک و جمع آوري زباله هاي خانگي (نمونه مورد مطالعه شهروندان شهر اروميه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
 
چکیده: 

ازدياد جمعيت و پيشرفت تکنولوژي و تغيير الگوي مصرف، توليد زباله حاصل از فعاليت هاي بشر را افزايش داده است. توليد اين مواد اثرات نامطلوبي بر محيط زيست دارد. مسلما تفکيک زباله ها مي تواند از ضررهاي زيست محيطي و بهداشتي آن بکاهد، به همين دليل پژوهش حاضر ضمن سنجش ميزان مشارکت خانوارهاي شهر اروميه در تفکيک و جمع آوري زباله هاي خانگي، به تاثير سرمايه فرهنگي و اجتماعي بر آن پرداخته است. روش اين پژوهش، پيمايشي و اطلاعات آن از طريق پرسشنامه محقق ساخته گرداوري شده است. جامعه آماري، شامل خانوارهاي ساکن شهر اروميه است که از بين آنها، 612 نفر به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. پس از جمع آوري پرسشنامه ها، اطلاعات لازم توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد بين سرمايه اجتماعي در مجموع و ابعاد آن (احساس تعلق اجتماعي، انسجام اجتماعي، اعتماد نهادي) با ميزان مشارکت در تفکيک و جمع آوري زباله هاي خانگي در سطح اطمينان 99% (r=0.401) و سرمايه فرهنگي در مجموع و ابعاد آن (بعد ذهني و عيني) با ميزان مشارکت در تفکيک و جمع آوري زباله هاي خانگي در سطح اطمينان 99%(r=0.334) رابطه معنادار وجود دارد. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چند متغيره نشان مي دهد در مجموع، ابعاد احساس تعلق اجتماعي و اعتماد نهادي و انسجام اجتماعي سرمايه اجتماعي و ابعاد ذهني و عيني سرمايه فرهنگي توان پيش بيني ميزان مشارکت در تفکيک و جمع آوري زباله هاي خانگي را داشتند. اين متغيرها 23.9 درصد از واريانس متغير ميزان مشارکت در تفکيک و جمع آوري زباله هاي خانگي را تبيين نمودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباس زاده، م.، و میرزائی، ح.، و علیاری، ل. (1394). تاثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان در تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی (نمونه مورد مطالعه شهروندان شهر ارومیه). مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری), 5(14), 75-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245570Vancouver : کپی

عباس زاده محمد، میرزائی حسین، علیاری لورا. تاثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان در تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی (نمونه مورد مطالعه شهروندان شهر ارومیه). مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری). 1394 [cited 2021May16];5(14):75-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245570IEEE : کپی

عباس زاده، م.، میرزائی، ح.، علیاری، ل.، 1394. تاثیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر مشارکت شهروندان در تفکیک و جمع آوری زباله های خانگی (نمونه مورد مطالعه شهروندان شهر ارومیه). مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری), [online] 5(14), pp.75-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245570. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی