برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 188 تا صفحه 193 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي پروفايل مقاومت آنتي بيوتيکي سويه هاي پسودوموناس آئروژينوزا جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان طالقاني شهرستان اهواز در سال 1391-1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است